Skupštine članova SAM-a

12.10.2017.

POSTANI ČLAN

Vanredna Skupština SAMa

Dragi članovi, obaveštavamo vas da je u toku glasanje i usvajanje izmena i dopuna zvaničnih dokumenata SAM-a.

Razlog za sazivanje vanredne Skupštine je upravo usvajanje izmena i dopuna zvaničnih dokumenata SAMa. Sva ostala pitanja će biti, kao i do sada, razmatrana tokom redovne Skupštine SAM-a koja je zakazana za 21. februar 2018. godine.

U cilju što efikasnijeg rada Skupštine, ostvarivanja kvoruma za glasanje i usvajanja navedenih dokumenata, molimo vas da iskoristite vaše pravo da putem specijalnog ovlašćenja online date svoj glas. 

Sva dokumenta možete preuzeti putem logovanja na svoj profil.