Skupštine članova SAM-a

01.11.2017.

POSTANI ČLAN

Vanredna Skupština članova Srpske asocijacija menadžera

Vanredna Skupština članova Srpske asocijacije menadžera održana je 31. oktobra 2017. godine, u prostorijama SAM-a.

Vanrednu Skupštinu vodio je Predsednik Skupštine Danijel Pantić. Na dnevnom redu bile su sledeće stavke:

 1. Izbor predsedavajućeg Skupštine i formiranje radnih tela Skupštine
 2. Utvrđivanje kvoruma, dnevnog reda, glasanje o predlogu dnevnog reda
 3. Glasanje o izmenama i dopunama:
 • Statuta Udruženja
  • Pravilnika o članarinama
  • Poslovnika Skupštine
  • Disciplinskog pravilnika
 1. Glasanje o usvajanju Etičkog kodeksa udruženja
 2. Glasanje o izboru članova Etičke komisije

Na Vanrednoj Skupštini usvojeni su dokumenti: 

1. Izmene i dopune Statuta
2. Izmene i dopune Poslovnika Skupštine
3. Izmene i dopune Pravilnika o članarinama
4. Izmene i dopune Disciplinskog pravilnika
5. Usvajanje Etičkog kodeksa

Takođe, na Skupštini su prihvaćeni predloženi kandidati za članove Etičke komisije. Etičku komisiju čine:

Predsednik Etičke komisije:

 • Dragica Pilipović Chaffey, potpredsednica za korporativne poslove United grupe;

Članovi Etičke komisije:

 • Neven Marinović, direktor, Smart Kolektiv
 • Milena Mićanović, Šef kabineta Izvršnog odbora, Vojvođanska banka A.D.
 • Dragan Karanović, Advokat /Senior Partner, Karanović & Nikolić O.A.D.
 • Željko Tomić, Generalni direktor, OSA - računarski inženjering
 • Dejan Papuga, Direktor / Suvlasnik, VIB d.o.o.

Dokumenta i zapisnik sa Vanredne skupštine SAM 2017 možete pogledati OVDE (za pregled dokumenata potrebno je da se ulogujete)

Redovna Skupština SAM-a zakazana je za 21. februar 2018. godine.