Skupštine članova SAM-a

22.02.2018.

POSTANI ČLAN

ODRŽANA XI GODIŠNJA SKUPŠTINA SRPSKE ASOCIJACIJE MENADŽERA

Rad na profesionalnom razvoju menadžera, razmena znanja i iskustva kroz mentorski program, povezivanje menadžera, saradnja sa Vladom i njenim institucijama kao i promocija najboljih praksi u cilju unapređenja poslovnog ambijenta i ekonomskog razvoja, deo je ciljeva Srpske asocijacije menadžera na kojima je rađeno u 2017, a koji će biti u fokusu i u ovoj godini, zaključeno je na 11. redovnoj godišnjoj Skupštini koja je održana u sredu, 21. februara.

Predsednica SAM-a, Stanka Pejanović, istakla je da danas Asocijacija ima najveći broj članova od osnivanja – 434, za koje je realizovano više od 60 događaja sa akcentom na kontinuiranu edukaciju i profesionalni razvoj menadžera, promovisanje najboljih poslovnih praksi, odgovornog, etičkog i održivog poslovanja i efikasno povezivanje menadžera.

Predstavljajući rezultate SAM-a i plan i program za 2018.godinu, predsednica SAM-a Stanka Pejanović istakla je da prioritet Srpske asocijacije menadžera ostaje profesionalni razvoj menadžera i stvaranje lidera za budućnost kao i promocija odgovornog poslovanja. „U ovoj godini planiramo inteziviranje saradnje sa srodnim udruženjima i organizacijama u regionu i Evropi, a u cilju unapređivanja ekonomske saradnje i razmene iskustava i najboljih poslovnih praksi“ istakla je u svom izlaganju Pejanović. 

Kao glavni ciljevi istaknuti su intenziviranje regionalne i međunarodne saradnje i pozicioniranje SAM-a kao lidera u regionu s obzirom na to da je Srbija ove godine preuzela predsedavanje SAMIT100 poslovnih lidera jugoistočne Evrope koji će se održati krajem juna u našoj zemlji.

Tokom 2017. godine Upravni Odbor oformio je programski savet se bavio smerom aktivnosti SAM-a za period od 1 do 3 godine, kao i generalnim ciljevima u naredne tri godine.  Iz rada programskog saveta koji se odvijao u tri grupe: vizija, razvoj i uticaj, oformljeno je 12 radnih grupa usmerenih ka osnaživanju asocijacije, koje su se tokom godine bavile osmišljavanjem i preciziranjem programa za 2018. godinu. Tim lideri radnih grupa predstavili su na godišnjoj Skupštini svoj rad i nove programe kojima će se SAM baviti u 2018. godini.

Program radne grupe „Drugar SAM“ predstavio je Dragan Popović, direktor AIGO Business System i član UO SAM-a. „Cilj naših aktivnosti jesu kvalitetna i brza integracija novih članova u SAM i bolje povezivanje već postojećih članova unutar asocijacije“. Ova radna grupa pokrenula je niz projekata koji pored „buddy“ sistema za nove članove, uključuje redovne sastanke članova sa članovima UO, susrete van Beograda, zajedničko prisustvo događajima van SAM-a i slično.

Edukovan SAM predstavila je Vesna Đukić, generalna direktorka BOŠ i članica UO SAM-a, i iznela je dva nova projekta Mastermind SAM i Domaćin SAM. Program Mastermind SAM napravljen je po uzoru na već poznate mastermind grupe. Prva grupa učesnika počinje već 7. marta i namenjena je preduzetnicima. Više informacija na linku. Drugi program je Domaćin SAM koji je usmeren na jačanje menadžerske veština.

Nebojša Mandić, Country Head, DHL GLOBAL FORWARDING i tim lider radne grupe „Nisam SAM“ rekao je da su prepoznate dve stvari kojima se bavio tim. „Naši članovi žele da budu deo sistematizovanog načina pružanja i traženja profesionalne podrške što je dovelo do pokretanja Business Hub-a. Drugi kolosek je menadžerski ugovor jer smo prepoznali da su potrebni saveti kako sklopiti jedan kvalitetan, dobar menadžerski ugovor koji ima svoj pravni aspekt, zatim aspekt osiguranja kao i pitanja poreza.“ – rekao je Nebojša Mandić predstavljajući programe grupe „Nisam SAM“.

Borislav Miljanović, CEO Represent Communications i član UO SAM-a predstavio je radnu grupu „Online SAM“. Jedan od pravaca razvoja koji je na osnovu potreba i predloga članova definisao Programski savet jeste i razvoj sveobuhvatne platforme SAM-a na internetu, odnosno postavljanje Online infrastrukture koja bi omogućila bolju komunikaciju, povezivanje, edukaciju članova i organizacioni razvoj organizacije. Radna grupa najviše vremena uložila je u razvoj projekta SAM aplikacije koja bi omogućila članovima da direktno komuniciraju, povezuju se, primaju informacije od asocijacije, prijavljuju se i prate događaje, imaju pristup edukativnim i informativnim sadržajima. Putem ove aplikacije članovi bi imali pristup video i drugim materijalima koje bi im omogućile da prate sadržaje asocijacije i onda kada nisu u mogućnosti da prisustvuju aktivnostima SAM-a, kao i da pokreću inicijative, a želja radne grupe je da se online infrastrukturom obezbedi i lakše organizovanje i povezivanje članova u drugim mestima u Srbiji, što bi doprinelu daljem razvoju i regionalnom širenju asocijacije. Radna grupa je definisala projekat najšire moguće shodno prepoznatim potrebama članova, sa ciljem da se u skladu sa raspoloživim budžetom projekat smanji na ono što je prioritet u prvoj godini, a da se nakon toga postepeno dodaju ostali segmenti. Radna grupa je do danas definisala prvu verziju projektne dokumentacije sa najširim funkcionalnostima aplikacije i na osnovu te dokumentacije u narednom periodu tražiće se ponude developerskih kompanija. Izabrana je i komisija koje će upravljati procesom, a o svim narednim koracima članovi će biti blagovremeno obavešteni.

 

Partner SAM je predstavio Branko Greganović, Predsednik Izvršnog odbora NLB banka i član UO SAM-a. Radna grupa radi na sistematizaciji izbora i rada sa partnerima SAM-a, sa ciljem proaktivnog i sistematičnog upravljanja odnosima sa partnerima. Shodno tome, radna grupa priprema opšte smernice za uspostavljanje partnerstava i rada sa partnerima. Radna grupa će ujedno uraditi pregled i evaluaciju postojećih partnerstava, a pripremiće i programski okvir i dokument u cilju osnaživanja postojećih partnerstava. Cilj grupe je pripremiti platformu malo organizovanije gde se sistematičnije upravlja ciklusom partnerstva SAM-a sa drugim organizacijama u udruženju. Kreiranjem partnerstava sa releventnim učesnicima, Asocijacija može da doprinese drugima i iskoristi prednosti partnera, da ubrza učenje i širenje veština i znanja, može dublje i šire da utiče i na društvenu zajednicu. Dokument koji je grupa razvila upravo ima za cilj da sažeto predstavi okvir za izgradnju partnerstava Srpske asocijacije menadžera. 

Olga Svoboda, GI Group HR Solutions i članica UO SAM-a,  vodila je Radnu grupu za Godišnju nagradu koja se bavila osnaživanjem i prepoznavanjem izvrsnosti kroz dodelu godišnjih nagrada SAM-a. Radilo se na unapređenju i definisanju kategorija, kriterijuma, procesom nominovanja i glasanja. Takođe, jasno je postavljena struktura žirija kako bi se doprinelo sveobuhvatnijem i objektivnijem procesu procenjivanja kandidata.

Ivana Jelovac, Client Service Director, Blackbox advertising, predstavila je rad radne grupe za mlade. Grupa je razvila nekoliko projekata usmerenih na razvoj mladih menadžera. Oslanjajući se na digitalnu transformaciju razvio se projekat „nova zanimanja“ koja će se baviti temama i promenama koje donosi digitalna transformacija. Govornici će biti predstavnici inovativnih kompanija, njihovi osnivači HR menadžeri, profesori fakulteta. Integracija i edukacija mladih članova radiće se kroz Senior predavanja koja sadrže teorijski i interaktivne radionice i obrađivaće se teme koje se tiče liderstva, emocionalne inteligencije, napredovanja u karijeri i timskog rada.

U rad radnih grupa uključilo se blizu 100 članova SAM-a. Zahvaljujući ekspertskom pristupu radnih grupa, SAM će za svoje članove u 2018. godine pokrenuti više novih programa.

Jelena Bulatović, izvršna direktorka SAM-a, predstavljajući pregled članstva i finansijski izveštaj za 2017. godinu, iznela je da je iza SAM-a uspešna godina kako po broju novih članova i ukupnom broju članova, tako i iz ugla finansijske samoodrživosti. Godina 2017. počela je sa 404 članova, a završena je sa 435 članova. Cilj SAM-a jeste da zadrži kvalitet kako bi članovi bili zadovoljni i nastavili da šire pozitivnu energiju i entuzijazam.

„Pravilnim upravljanjem troškovima, a u isto vreme obezbeđujući za članove i goste vrhunske događaje i prijatnu atmosferu i kao što bi jedan naš član UO rekao – wow efekat - došli smo do rezultata da ne samo da je realizovan najveći pozitivni rezultat izuzimajući godine kada smo imali USAID projekat, već smo ostvarili i rezerve za prva tri meseca.“ – izjavila je Jelena Bulatović.  I u 2017. godini SAM je postigao finansijsku samoodrživosti, a sve aktivnosti SAM-a su realizovane iz članarina, korporativnih sponzorstava i kotizacija. „Nastavljamo sa istim elanom kao i do sada, sa starim i novim programima koje spremamo za vas kao što je naša predsednica predstavila, a vas pozivamo da ostanete aktivni i posvećeni članovi.“ - rekla je na kraju svog izlaganja Jelena Bulatović.

Na 11. Godišnjoj Skupštini usvojili su se godišnji izveštaj o članstvu i finansijskom poslovanju za 2017. godinu, izveštaj Nadzornog odbora, revizorski izveštaj za 2016. godinu i godišnji budžet za 2018. godinu. Takođe, odlučilo se o istupanju iz Udruženja iz Evropske menadžment asocijacije (EMA) kao i o pristupanju evropskoj organizaciji CEC European Managers i Asocijaciji menadžera jugoistočne Evrope (AMSEE). Na dnevnom redu bili su i odluka o osnivanju privrednog društva SAMIT100 doo sa udruženjima iz Hrvatske i Slovenije kao i odluka o dopuni Statuta Udruženja.

 

Govoreći o uspešnosti programa pokrenutih prošle godine, istaknuto je da je Srpska asocijacija menadžera u cilju edukacije, pokrenula diskusije na dve bitne teme: Održivi razvoj i Digitalna transformacija. Vodeće kompanije tokom godine prenosile su svoja iskustva i dobru poslovnu praksu sa ciljem podizanja svesti poslovne javnosti, kompanija i pojedinaca u Srbiji o važnosti ovih tema za unapređenje društva u celini.

Promovisanje liderstva i profesionalni razvoj mladih menadžerima realizuje se kroz jedinstveni, ekskluzivni mentorski program Asocijacije, MenProSAM. Kroz ovaj program je u tri generacije bilo uključeno preko 150 članova, ca ciljem razvoja mladih menadžera kroz podršku uspešnih lidera i eksperata, takođe članova Asocijacije.

Kako bi se članovi SAM-a konstantno profesionalno usavršavali, tokom ove godine, organizovano je više od 30 ekskluzivnih predavanja, treninga i radionica sa domaćim i stranim predavačima koji su prenosili najnovije svetske trendove na poljima uticajnog menadžmenta, inovacija, motivacije, razvoja ljudskih resursa, analize produktivnosti kao i novih veština lidera. Podsticanje poslovnog povezivanja profesionalnih menadžera i kompanija, negovano je preko već tradicionalnih događaja poput SAM Wine Club, After Holiday Cocktail i Junskog susreta.

Kraj godine, Srpska asocijacija menadžera obeležila je dodelom prestižnih “SAM Godišnjih nagrada” na svečanom događaju “SAM Gala 2017”. Svečanosti u Belexpo centru prisustvovalo je preko 440 zvanica iz poslovnog, političkog, kulturnog i medijskog života, kao i predstavnici udruženja menadžera iz regiona. Nagrade se dodeljuju pojedincima i kompanijama koji se zalažu za bolje uslove poslovanja, profesionalizaciju menadžerske struke, promociju etičkog i društveno odgovornog poslovanja kao i razvoj liderstva među mladima.

Integritet, odgovorno liderstvo, stručnost, kontinuirani razvoj, održivost, tolerantnost, jednakost, pozitivnost i poverenje su vrednosti koje će Srpska asocijacije menadžera promovisati i u 2018. godini.

Zapisnik sa XI redovne godišnje skupštine SAM možete pogledati ovde. (za pregled dokumenata potrebno je da se ulogujete)