Skupštine članova SAM-a

13.12.2010.

POSTANI ČLAN

IV SKUPŠTINA ČLANOVA SAM

Održana IV godišnja Skupština Srpske asocijacije menadžera - Bojan Radun novi Predsednik SAM

Na četvrtoj godišnjoj skupštini Srpske asocijacije menadžera, održanoj 20. decembra, za novog predsednika Udruženja izabran je Bojan Radun, izvršni direktor kompanije Nectar. Dosadašnji predsednik Slobodan Vučićević, ostaje i dalje aktivan u Asocijaciji i to na funkciji izvršnog potpredsednika.

Potpredsednici SAM u narednom periodu biće Draginja Đurić, Dragica Pilipović-Chaffey, Srđan Šaper, Miroslav Nikolić i Veran Matić. Članovi novog Upravnog odbora SAM su: Vladimir Čupić, Slavko Carić, Miroslav Bogićević, Tijana Anđelić, Miša Lukić, Jelena Petković, Petrašin Jakovljević, Maja Piščević, Bojan Knežević i Bojan Muravec. Za predsednika Skupštine ponovo je izabran Dejan Nedić, dok su za članove Nadzornog odbora SAM izabrani Zoran Naumović, za predsednika NO, Tatjana Mamula i Vladan Simeunović.

Na Skupštini je izveštavano o mnogobrojnim aktivnostima i događajima Asocijacije u prethodnih godinu dana, o aktivnostima Sekcije SAMPLE, o finansijskom poslovanju, kao i o proceduralnim, statutarnim i drugim administrativnim aktivnostima tokom 2010. godine.  Dosadašnji Predsednik SAM, Slobodan Vučićević je izrazio zadovoljstvo postignutim rastom i razvojem Asocijacije u prethodne četiri godine od njenog osnivanja i izrazio je nadu da će pod vođstvom novog predsednika Asocijacija nastaviti sa uspesima kao i sa daljim razvojem.

Tokom svog predstavljanja, novi Predsednik SAM se zahvalio svim članovima na podršci, a posebno članovima novog Upravnog odbora koji su prihvatili da budu deo njegovog tima za ostvarivanje ciljeva i misije Asocijacije. 

Tokom izlaganja i diskusija izraženo je zadovoljstvo zbog izuzetno uspešne godine za SAM u kojoj je učlanjen rekordan broj novih članova.

Materijali za Skupštinu 

 

 

 

 

21-10-2010 - E-kapija - Održana godišnja skupština Srpske asocijacije menadžera - Bojan Radun novi predsednik