Projekti

08.07.2019.

POSTANI ČLAN

SAM u poseti CERTH institutu u Solunu u okviru ERASMUS projekta Advanced Data Analytics

Center for research and technology - Hellas bio je domaćin predstavnicima partnerskih organizacija iz Srbije (Beograd, Subotica, Kragujevac i Niš), Beča, Rima i Cergija, u okviru ADA projekta.

Izvršna direktorka SAM-a Jelena Bulatović učestvovala je na sastanku partnerskih organizacija u Solunu, u okviru projekta ADA koji ima za cilj promociju važnosti pozicije Data Scientist-a u kompanijama. Za učesnike sastanka organizovana je i prezentacija projekata CERTH od javnog značaja, za bolje funkcionisanje Soluna, bolju uslugu građanima i pozicioniranje Soluna kao "pametnog grada". 

U okviru posete, izvršna direktorka je predstavila istraživanje koje je SAM sproveo među članovima SAM-a. u saradnji sa Data do. Istraživanje za potrebe projekta Advanced Data Analytics in Business sprovedeno je na kompanijama članicama Srpske asocijacija menadžera i to na dve ciljne grupe: menadžerima kompanija i ekspertima direktno zaduženim za analitiku u kompanijama. Cilj istraživanja je utvrđivanje faze razvoja i primene napredne analitike u kompanijama u Srbiji kao i specifikacija neophodnih znanja i veština koje data scientist treba da ima kako bi se uklopio u postojeću organizacionu strukturu.

Istraživanje je deo ERASMUS projekta „Advanced Data Analytics in Business - ADA“ na kom SAM učestvuje u partnerstvu sa 4 najveća univerziteta u Srbiji (Univerzitet u Novom Sadu, Beogradu, Nišu i Kragujevcu) i partnerima iz EU (Vienna University of Economics and Business, Austria, Graduate school in computer science and mathematics engineering (EISTI), Cergy, France,  University of Rome Tor Vergata, Italy, Centre for Research and Technology Hellas, Thessaloniki, Greece).   Fokusiran je na stvaranje novih stručnjaka iz oblasti analize poslovnih podataka (Business analytics), koji će se unutar kompanija baviti analizom podataka u širem obliku (matematičkim i statističkim analizama, „rudarenjem“ podataka, modelima predviđanja poslovanja, testiranjima podataka, analizom velike količine podataka (big data), mašinskim učenjem, analizom tekstova i slično. Cilj projekta je popunjavanje postojećeg gap-a na tržištu rada i da se kroz saradnju sa kompanijama razvije održiv studijski program po uzoru na druge međunarodne programe, kako bi postao vodeći program za analizu poslovnih podataka u regionu Zapadnog Balkana. Novi master program biće razvijen, primenjen i akreditovan, a pratiće ga raznovrsni programi celoživotnog učenja za stručnjake iz različitih sfera poslovne zajednice.

Istraživanje je organizovano u dve faze. Prva je kvantitativno istraživanje na uzorku menadžera, članova SAM-a kako bi se videlo u kojoj fazi razvoja se nalaze kompanije kao i da bi se razumelo kako se data scientist-i uklapaju u današnju organizacionu strukturu. Sledeća faza je polustruktuirana diskusija sa data scientist-ima (ili njihovim direktno pretpostavljenim) kako bi se nalazi produbili. Na osnovu ovih inputa i koristeći najbolje prakse univerziteta iz Francuske, Grčke, Austrije i Italije, naši univerziteti će kreirati nove metodologije, smerove i master programe iz oblasti analize podataka koje će moći da pohađaju kako studenti, tako i zaposleni tj kadrovi iz privrede.

Preuzmite prezentaciju

Galerija slika