Privilege Club

28.09.2020.

POSTANI ČLAN

Specijalna ponuda samo za članove SAM-a , regionalni online PwC Mini MBA program za Jugoistočnu Evropu

Šta jePwC Mini MBA?
PWC Mini MBA predstavlja program obuka koji je fokusiran na najvažnija poslovna znanja i veštine. Suštinski, program pruža polaznicima jasniju sliku o organizacijama, njihovoj strukturi i metodologiji rukovođenja. Omogućava znanje koje se može upotrebiti u svakodnevnom poslovanju.

Kome je namenjen program?
Menadžerima iz svih segmenata i nivoa jedne organizacije , vlasnicima malih i srednjih preduzeća i onima koji započinju sopstveni posao za rukovođenje jednom organizacijom ili nekim njenim delom potrebna su određena i vrlo često različita znanja . Zbog toga je veoma važno da menadžeri steknu znanja o poslovanju organizacije njenoj strategiji , strukturi , ljudskim resursima , marketingu i ostalim poslovnim izazovima.

Specijalna ponuda za članove SAM a:
1.500 evra + PDV
Članovi mogu da prenesu svoje pravo na jednog zaposlenog u okviru kompanije

Kontakt za više informacija i registraciju:
Jelena Jovanovic
email: jelena.jovanovic @pwc.com 

Zaa više informacija: