Privilege Club

19.08.2019.

POSTANI ČLAN

Ponuda za članove SAM-a - posebni uslovi za upis doktorskih studija na Fakultetu za primenjene društvene nauke (FUDŠ) i Fakultet za medije (FAM) iz Slovenije

Svi članovi koji su zainteresovani da nadograde svoja znanja u okviru doktorskih studija, Fakultet za primenjene društvene nauke (FUDŠ) i Fakultet za medije (FAM) iz Slovenije, od ove godine pružaju mogućnost upisa doktorskih studija sa obavljanjem obaveza na srpskom jeziku, i sticanje međunarodno priznate diplome.

Uprava Fakultet za primenjene društvene nauke (FUDŠ) i Fakultet za medije (FAM) donela je odluku da se zainteresovanim građanima iz Srbije i sa srpskog govornog područja, a koji ispunjavaju uslove neophodne za doktorske studije, pruži mogućnost da se edukuju po svom izboru na srpskom ili engleskom jeziku i pored titule doktora nauka steknu i međunarodno priznatu diplomu. Programi ovih uglednih slovenačkih fakulteta pružaju izuzetne mogućnosti za sticanje konkretnih znanja kroz iskustva i istraživanja. Kada su u pitanju prednosti ovih studija izdvajaju se:

  • Pristupačna cena školarine
  • Međunarodno priznata diploma, uz edukaciju i rad na srpskom jeziku 
  • Mali broj predmeta, efikasniji rad fokusiran na konkretna znanja
  • Najsavremenija literatura
  • Inovativne empirijske tehnike u radu (male grupe, interaktivna predavanja, blizak rad sa mentorima)
  • Učešće u istraživačkim projektima (fakultetski i EU)

Za članove Srpske asocijacije menadžera fakulteti su obezbedili 10% popusta za upis prve godine doktorskih studija.
Ponuda važi do 20.9.2019. godine.

 Detaljne informacije na sajtu fakulteta www.fuds.si; dekanat@fuds.si.