Privilege Club

30.09.2019.

POSTANI ČLAN

Novi trening programi - Gi Group

Za članove SAM-a 10% popusta

Živeti i biti lider s integritetom

Celovito liderstvo
Viktor Haimov 21-23.10.2019.

Energija je dragocen resurs Lidera, a nas niko nije naučio kako da je optimalno koristimo. Skloni smo tome da ili zaustavimo protok energije (na primer zaustavljajući ili prekidajući neki impuls) ili da gubimo/traćimo energiju (na primer okrivljujući ili brinući ili ne držeći se dogovora). Na taj način napuštamo svoj integritet/celovitost. Ovaj program je kreiran iz uverenja i iskustva da je moguće živeti i biti lider, a zadražati integritet/celovitost. Još uzbudljivije je to što postoje veštine i prakse koje možemo da naučimo kako bismo integrisali celovitost u svoj svakodnevni život.

Program se zasniva na „4 stuba integriteta“:

 • Preuzimanje zdrave odgovornosti
 • Pravljenje besprekornih dogovora
 • Održavanje emocionalne higijene
 • Upražnjavanje svesne komunikacije

Detaljne informacije o programu možete videti OVDE.

Za više informacija obratite se na: snezana.isakovic@gigroup.com

CENA PO POLAZNIKU: 1100 EUR + PDV

 

Agilno upravljanje projektima

Murat Özbilen, 18-19.11.2019.

Teme agilnog upravljanja projektima koje su obuhvaćene ovom prezentacijom uključuju: prihvatanje promene; trajno učenje i usavršavanje; usredsređenost na pružanje vrednosti; iterativno sprovođenje uz mala povećanja i često davanje rezultata; planiranje na visokom nivou zasnovano na opštim zahtevima; detaljno planiranje uz učešće članova ključnog projektnog tima; upravljanje obimom uz uspostavljanje prioriteta među zahtevima; spremnost na saradnju među svim stranama, uključujući i eksterne saradnike; stalno učešće zainteresovanih strana; liderstvo koje podrazumeva podršku i osnaživanje; dovoljno ali ne preterano dokumentovanje i kontrola;
Nakon ove obuke, učesnici će:

 • Razumeti sve osnove agilnog - vrednosti i principe agilnog
 • Razumeti sve koristi „disciplinovanog” agilnog pristupa
 • Razumeti sve agilne uloge, timove i okruženja
 • Istražiti kako da postanu agilniji na projektima
 • Razumeti proces procene i izazove
 • Razumeti Scrum metode
 • Učestvovati u nizu kratkih radionica

Detaljne informacije o programu možete videti OVDE.

Za više informacija obratite se na: training@gigroup.rs

CENA PO POLAZNIKU: 650 EUR + PDV

 

AAI Sertifikacioni koučing program

Oktobar 2019 – januar 2020.

ICF definiše koučing kao partnerstvo sa klijentima u kreativnom procesu stimulisanja ideja koji ih inspiriše da maksimalno povećaju svoj lični i profesionalni potencijal.
Koučing je za mnoge iskustvo transformacije sa značajnim uticajem na njihovo razmišljanje, stanje, ponašanje i izbore. Koučing ljudima omogućava da pronađu najbolju verziju sebe i da samouvereno napreduju. Pomaže im da razumeju svoj potencijal, oslobode kreativnost i povećaju produktivnost.
Akreditovani program treninga za koučing Alined Action Interna-tional (ACTP) je sveobuhvatni program koji polaznika priprema da se bavi profesijom koučinga kao sertifikovani kouč.
Tokom ovog kursa ćemo savladati jedanaest ključnih veština kou-činga koje je definisala ICF. Objasnićemo nove načine na koje možete da primenite NLP u kontekstu koučinga. Ovaj program je program učenja kroz praksu. Polaznici definišu lične ciljeve i imaju zadatak da prilagode vežbe i domaće zadatke tako da su relevant-ni u tom trenutku, a ne u budućem vremenu po principu “šta ako”. Polaznici obogaćuju i produbljuju sopstveni karakter od kou-činga koji dobijaju. Pored toga, kada vežbaju koučing s drugima, sprovode koučing u stvarnom životu i u realnom vremenu.

RASPORED:
Modul 1 — 09-11. oktobra 2019.
Modul 2 — 31. oktobra — 1. novembra 2019.
Modul 3 — 05-06. decembra 2019.
Modul 4 — 16-17. januara 2020.

 

Detaljne informacije o programu možete videti OVDE.

Cena: CAC1 1650 EUR + PDV

Za više informacija obratite se na: snezana.isakovic@gigroup.com