Privilege Club

10.10.2019.

POSTANI ČLAN

Master studije na Visokoj školi za komunikacije

Članovima SAMa obezbeđeno umanjenje školarine od 35% za upis u školskoj 2019/20 godini

Master akademske studije Komunikacija (60 ECTS) namenjene su profesionalcima angažovanim u oblasti komunikacija, medija, marketinga, odnosa s javnošću, korporativnog komuniciranja i sl. Program i plan rada su prilagođeni polaznicima koji studiraju uz rad. Uslov za upis je završene diplomske studije sa 240 ECTS bez obzira na oblast.

Visoka škola za komunikacije je najmlađa visokoškolska ustanova akademskih osnovnih i master studija, specijalizovana za programe komunikacija, medija, odnosa s javnošću i kulture. Škola obrazuje diplomirane i master komunikologe i kulturologe po savremenim nastavnim programima četvorogodišnjih akademskih studija sa 240 ECTS.

Osnovne akademske studije na programu Komunikacije, obrazuju kadrove za rad i akademsku karijeru u korporativnim komunikacijama, marketingu, medijima, odnosima s javnošću i sl. Stečeno zvanje Diplomirani komunikolog medija i komunikacija. Master akademske studije na programu Kultura i komunikacije obrazuju kadrove za rad u korporativnom i javnom sektoru na višim pozicijama korporativnih komunikacija, marketinga, odnosa s javnošću i sl. Stečeno akademsko zvanje Master komunikolog.

Svi programi su prilagođeni za studiranje uz rad, kao i prelazak sa drugih fakulteta.

Cena studijskih programa za članove SAMa za upis u školskoj 2019/20 godini su:

  • Za master studije, umesto punog iznosa od 1.700,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti, plaćaju 1.105,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti.
  • Za osnovne studije: umesto 1.500,00 EUR plaćaju 975,00 EUR.

Ponude važe do 15.11.2019.
Liflet sa dodatnim informacijama možete preuzeti ovde.

Kontakt: Boban Tomić, +381 11 26 04 608, viskom@viskom.ac.rs