Privilege Club

02.10.2019.

POSTANI ČLAN

Advanced Communication School u organizaciji Business Intelligence Institute-a

Za članove SAM-a popust 20%

ADVANCED COMMUNICATION SCHOOL (ACC) je inovativna škola Business Intelligence Institute-a koja ima za cilj da polaznicima svojih programa ponudi praktična znanja i novu perspektivu iz oblasti menadžmenta komunikacija uzimajući u obzir komplementarne module u domenu delegiranja, prodaje, CSR-a i HR-a. Na ovaj način učesnici dobijaju mogućnost da savladaju holistički pristup menadžmentu komunikacija. Fokus je na ljudskoj inteligenciji i sinergiji rukovodilaca, kreativaca i doktora nauka, kao izvoru kreativnih i pobedničkih rešenja.
 
Ekskluzivnost programa se ogleda u kvalitetu predavača i sadržaja, odnosno jedinstvenoj prilici da se na jednom programu uči od respektabilnih eksperata. Ključne reči su „Rethink“  uobičajnih modela komunikacija i profesionalna komunikacija.
 
Pored inovativnih teoretskih modula, polaznici škole će imati priliki da putem simulacija i igrica sagledaju komunikacione aktivnosti sa različitih aspekata i time steknu znanja kroz kreativne metodologije rada. Poseban aspekt biće posvećen analizi pozitivnih i negativnih iskustava iz prakse.

 

Moduli:

  • EFEKTNA POSLOVNA KOMUNIKACIJA I MOĆ SLUŠANJA
  • UPRAVLJANJE REPUTACIJOM KOMPANIJE  & CSR
  • KOMUNIKACIJE VS. INOVATIVNE VEŠTINE PRODAJE
  • INOVATIVNO UPRAVLJANJE & DELEGIRANJE
  • POSLOVNI UTICAJ
  • USPEŠNO UPRAVLJANJE ODNOSIMA I KONFLIKTIMA

Kome je program namenjen?

ACC je namenjen poslovnim ljudima, menadžerima, preduzetnicima koji bi želeli da unaprede svoja znanja i veštine iz menadžmenta komunikacija, steknu novu perspektivu komunikacija kako bi na kreativan način pristupili svojim svakodnevnim izazovima, bolje razumeli svoje poslovno okruženje i svoje poslovanje učinili inovativnijim.

Datum: Četvorodnevna škola 08.11.2019. - 10.12.2019.
Program je prilagođen radnom vremenu.

Za članove SAM-a popust 20%.

Više informacija ovde i na: office@bii.rs