Ostali projekti

08.12.2011.

POSTANI ČLAN

Sastanak u privrednoj komori Požarevca

U okviru CIPE projekta "Jačanje glasa biznisa", predstavnici SAM i CLDS sastali su se sa privrednicima iz Pozarevca, a pod pokroviteljstvom regionalne Privedne komore Požarevca.

U utorak, 6. decembra 2011. godine organizovan je sastanak sa privrednicima u Požarevcu, koji su zajedno organizovali Srpska asocijacija menadžera, Centar za liberalno-demokratske studije i  Privredna komora Požarevca.

Sastanku je prisustvovalo oko 15 predstavnika kompanija iz ovog regiona, koji su tokom diskusije izneli probleme i identifikovali administrativne prepreke sa kojima se svakodnevno suočavaju u poslovanju svojih kompanija, ali su i pokušali da definišu moguća rešenja kako bi te prepreke otklonili.

Ovaj sastanak je deo šireg projekta „Jačanje glasa biznisa" koje Srpska asocijacija menadžera sprovodi u Srbiji, uz finansijsku pomoć organizacije CIPE i to u tri odabrana grada: Nišu, Požarevcu i Valjevu, a rezultati ovih razgovora biće prezentovani na okruglim stolovima koji će biti organizovani u Beogradu sledeće godine. Cilj ovog projekta je da se ukaže na probleme i prepreke sa kojima se suočavaju privrednici van Beograda i da se u dijalogu sa predstavnicima Vlade Srbije, predoče moguća rešenja. Takođe, cilj ovog projekta je i jačanje kapaciteta srpske poslovne zajednice radi što efikasnijeg i aktivnijeg učešća u procesu donošenja zakonodavnih rešenja. Najbolji biznis lideri iz Niša, Požarevca i Valjeva će svojim učešćem u ovom projektu imati prilike da daju svoj doprinos ostvarivanju ciljeva ovog projekta.

Fotografije možete preuzeti ovde.