Ostali projekti

04.11.2011.

POSTANI ČLAN

Sastanak sa predstavnicima regionalnih komora

Izvršna kancelarija SAM održala sastanak sa predstavnicima regionalih komora iz Valjeva, Požarevca i Niša i predstavnicima CLDS-a povodom novog zajedničkog projekta pokrenutog uz podršku organizacije CIPE

Srpska asocijacija menadžera je započela novi projekat, uz finansijsku pomoć organizacije CIPE (Center for International Private Enterprise) pod nazivom "Jačanje glasa biznisa".

Projekat će se sprovoditi u saradnji sa CLDS-om  (Centrom za liberalno-demokratske studije) iz Beograda, kao i u saradnji sa predstavnicima regionalnih komora i preduzetnicima iz Valjeva, Požarevca i Niša.

Prvi zajednički sastanak je održan 3. novembra 2011. u prostorijama SAM. Sastanku je prisustvovala i Camelia Bulat, predstavnica CIPE iz Rumunije. Sastanak je bio organizovan u dva dela:

Prvi deo je bio organizovan u formi radionice na kojoj su predstavnici SAM i CIPE u razgovoru sa prisutnim predstavnicima regionalnih komora diskutovali o iskustvima i modelima funkcionisanja poslovnih udruženja i komora. G-đa Bulat je kroz svoju prezentaciju iznela primere iz regiona na koji način komore i poslovna udruženja mogu što uspešnije da predstavljaju i zastupaju glas biznisa, kako da analiziraju potrebe korisnika / članova, kako efikasno da sprovode kampanje za izmenu postojećih zakona i za podršku novim zakonodavnim rešenjima. Poseban segment sastanka je bio posvećen diskusiji na temu izmena Zakona o privrednim komorama, koje bi trebale da se primenjuju od 1. januara 2013. godine, a koje predviđaju ukidanje obaveznog članstva u komorama.

Drugi deo ovog radnog sastanka je bio između predstavnika komora sa SAM i CLDS-om, a u vezi sa planiranjem organizovanja focus grupa sa privrednicima na teme administrativnih i drugih barijera u poslovanju. Dogovoreno je da se focus grupe/razgovori sa privrednicima održe u Požarevcu, Nišu i Valjevu tokom novembra meseca.

Slike sa održanog sastanka možete pogledati ovde.