Mladi menadžeri

Kroz ekskluzivni Mentorski program kao i brojne edukacije usmerene ka usavršavanju menadžerskih veština, SAM posebnu pažnju u svojim aktivnostima posvećuje mladim menadžerima.

POSTANI ČLAN
SAM Fanki lideri

Fanki lideri je događaj koji Srpska asocijacija menadžera organizuje u okviru svog programa razvoja mladih biznis lidera. Po svom formatu, Fanki lideri su panel diskusija koja ima za cilj da predstavi uspešne menadžere i njihova iskustva prezentuje kolegama menadžerima, članovima SAM-a, prijateljima i partnerima.