Mentorski program

Mentorski program Srpske asocijacije menadžera je ekskluzivni program koji izdvaja SAM po svojoj posebnosti i nastojanju da menadžeri i njihov razvoj budu u fokusu rada Asocijacije. Program je, pokrenut 2015. godine pod imenom MenProSAMsa ciljem intenziviranja razmene znanja, iskustva i mišljenja između članova udruženja. Programom želimo da obezbedimo razvoj članova na profesionalnom i ličnom planu uz podršku uspešnih lidera i eksperata, takođe članova naše asocijacije. Program traje godinu dana.
Mentorstvo je danas prepoznato kao važan i nezamenljiv način za razvoj ljudi unutar kompanija. Koreni mentorstva potiču iz grčke mitologije. Odisej je odlazeći u Trojanski rat, poverio svog sina Telemakusa na čuvanje svom dobrom prijatelju po imenu Mentor, da ga podučava, razvija i brine o njegovoj dobrobiti na putu odrastanja. I upravo je ovo jedna od definicija mentorstva. Mentor je neko ko brine, ulaže trud, podučava, razvija, hvali, kritikuje, otvara nove poglede na svet, a sve u cilju da jednoga dana više ne bude neophodan svom mentiju. Mentor je i uzor, te njegova uloga nosi veliku odgovornost, kako za to šta će govoriti svom mentiju, tako i za način kako će to govoriti.
 

Mentorstvo je proces gde mentor i menti rade zajedno na otkrivanju i razvijanju mentijevih sposobnosti, talenata i veština. Dakle, mentorstvo ima dugoročni efekat jer se više fokusira na način razmišljanja mentija i njegov pogled na svet, nego na konkretne prepreke, zadatke i sl. Mentorstvo je proces koji u sebi sadrži i kombinuje i neke druge metode razvoja ljudi – koučing, podučavanje, savetovanje, networking i mnoge druge.

Partner Mentorskog programa je Atria Group koja pruža svu potrebnu podršku kako bi mentorski proces bio što uspešniji. Atria Group je internacionalna konsultantska kompanija, prisutna u 5 zemalja (Srbija, Portugalija, Švajcarska, Makedonija i Češka Republika). Misija Atrie je da omogući svojim klijentima najbolja moguća rešenja u oblasti razvoja liderstva, profesionalnog i ličnog razvoja.

Sponzor programa je kompanija ManPower Group koja pruža ekspertsku podršku razvoju programa za mlade tehnološke preduzetnike i razvoju komunikacije znanja o mentorstvu kojom želimo da edukujemo članove i poslovnu zajednicu.

Prijatelj programa je hotel SaintTen koji pruža podršku programu u realizaciji događaja.

 

Zlatiborac
Zlatiborac
Zlatiborac
Zlatiborac
POSTANI ČLAN
NAJNOVIJE
18.08.2017.
MenProSAM 2017 Workshop!
Na inicijalnom treningu za mentore i mentije postavljene su osnove rada mentorskih parova. Tom prilikom svi prisutni saznali su više o mentorskom procesu, dobili inspiraciju za različite aktivnosti u okviru procesa, i možda najvažnije, upoznali druge mentore i mentije koji će činiti treću generaciju ovog programa.
Detaljnije
02.08.2017.
SAM Mentorski program za tehnološke preduzetnike
Srpska asocijacija menadžera otvara Mentorski program (MenProSAM) za besplatno učešće 3 mlada tehnološka preduzetnika. Tokom 10 meseci trajanja programa izabrani preduzetnici imaće priliku da rade na svom profesionalnom razvoju sa mentorom, menadžerom iz članstva SAM-a
Detaljnije
01.12.2016.
Održano još jedno MenProSAM okupljanje
U sredu, 30. novembra mentori i mentii MenProSAM programa su se okupili i razmenili lična iskustva stečena tokom programa. U vrlo prijatnoj atmosferi članovi su ukazali na banefite koje su dobili prolazeći kroz ovaj program, ali i ukazali na njihove lične izazove koje predstoje u drugom delu realizacije programa.
Detaljnije