Mentorski program

19.02.2020.

POSTANI ČLAN

Radionica 5. Mentorskog programa Srpske asocijacije menadžera

Mentori i mentiji pete generacije Mentorskog programa SAM-a 2020 prisustvovali su inicijalnoj radionici i panelu prethodnih učesnika mentorskog programa.

Na početku radionice SAM porodicu su pozdravili Milica Mihajlović, koordinator Mentorskog programa i Dušan Basalo, Senior Partner, Atria Group. Zbog velikog interesovanja mentija za program, prisutnima je naglašeno da ove godine neće ući u program svi prijavljeni kandidati.

Kako postaviti pravilno potrebe i očekivanja od mentorskog procesa, definisano je mentijima na radionici koju je vodio Dušan Basalo, senior partner, Atria Group, član UO i kreator Mentorskog programa SAM-a. 

Mentiji su prošli kroz model logičkih nivoa čijom razradom se mogu prepoznati jake strane mentija ali i uspostaviti načini za pružanje podrške za ostvarenje cilja. Definisanjem identiteta, utvrđivanjem vrednosti, postavljanje strategije i preuzimanje akcionih koraka i lične odgovornosti do sticanja novih veština, mentiji su razradili sopstveni logički nivo koji će im omogućiti preciznije definisanje ciljeva. Prisutnima je podvučeno da motivacija dolazi sa stepenika identiteta i vrednosti.

“Najbolje se menjaju ponašanja i dolazi do cilja kada se krene odozdo, kada vidimo kakvo je to okruženje u kome bi bilo idealno da budemo, šta je nama važno, šta bismo želeli da budemo u tom okruženju, šta želimo da dobijemo i ispunimo, kako nešto treba da se uradi i šta tačno treba da se preduzme” -  predočio je Dušan Basalo mentijima na radionici.

Prolazeći kroz definiciju mentorstva i ulogu mentora, Dušan Basalo je prisutnima objasnio šta je mentorstvo i prikazao pet faza mentorskog procesa:

  1. Izgradnja odnosa koju čine poverenje, fokus, empatija, saglasnost i osnaživanje.
  2. Postavljanje pravca – definisanje i postavljanje jasnih ciljeva, definisanje i merenje napretka i očekivanja.
  3. Napredak koji bi trebalo da predstavlja 70% procesa, sadrži dosta fidbeka; u ovoj fazi treba proveriti efektivnost i pratiti postavljene ciljeve.
  4. Osamostaljivanje – U ovoj fazi učenje postaje dvosmerno, menti preuzima kontrolu nad procesom, dok je mentor više reaktivan.
  5. Završetak – Poslednji korak mentorskog procesa gde su se ciljevi ostvarili i mentorstvo može da se nastavi ili u prijateljstvu ili u profesionalnom odnosu.

Nakon završetka radionice namenjene za mentije, grupi su se pridružili mentori i objasnili njihov stav prema mentorstvu. 

Završni deo ovog događaja obeležio je panel u kome su učestvovali polaznici prošlogodišnjeg mentorskog programa:

  • Milorad Tomić, General Manager, System One, koji već treću godinu učestvuje u Mentorskom programu
  • Dragana Milanović, vlasnica i direktorka, Roberto Baressi, menti u prethodnoj generaciji i nominovana za Mladog menadžera za 2019. godinu
  • Aleksandar Vučić, predsednik udruženja CarGo i Mladi menadžer 2019. godine 

Ovom prilikom bi smo želeli da se zahvalimo našim partnerima u realizaciji mentorskog programa - ManPower Grupi koji je sponzor programa već dve generacije i Aleksandru Hangimani, direktoru ManPower Grupe na velikoj podršci. Takođe se zahvaljujemo hotelu SaintTen u kome će se održavati sva okupljanja tokom 2020. godine i generalnom direktoru hotela SaintTen i našem članu, Vladimiru Marinkoviću.