Mentorski program

18.08.2017.

POSTANI ČLAN

MenProSAM 2017 Workshop!

Na inicijalnom treningu za mentore i mentije postavljene su osnove rada mentorskih parova. Tom prilikom svi prisutni saznali su više o mentorskom procesu, dobili inspiraciju za različite aktivnosti u okviru procesa, i možda najvažnije, upoznali druge mentore i mentije koji će činiti treću generaciju ovog programa.

Inicijalni trening trajao je pet sati i bio je podeljen na dva dela. Prvom delu prisustvovali su samo mentiji radeći na razvojnim ciljevima.  Kako bi svi zajedno prošli kroz obuku vezanu za mentorski proces, kao i za sam program, u drugom delu dana pridružili su se i sami mentori.

“Cilj mentorskog programa je pre svega unapređenje nekih veština, znanja mentija ali i podrška mentijima da usvoje neke malo drugačije poglede na svet i uopšte, da na stvari, izazove sa kojima se susreću na poslu mogu da gledaju i sa druge strane i iz neke druge perspektive. To praktično znači da mentori imaju jednu vrstu odgovornosti da podele svoja iskustva, svoja znanja, ali  takođe i da postavljaju snažna pitanja koja će voditi mentija ka možda nekim novim uvidima ili novom načinu razmišljanja”, rekao je Dušan Basalo, Senior Partner u Atria Group, kompanija koja je organizacioni partner MenProSAM-a 2017.

Jedan od glavnih fokusa programa inicijalnog treninga bio je podrška mentijima u razradi i definisanju razvojnih ciljeva. Sa učesnicima programa diskutovano je i o najefektivnijim alatima i metodama programa, fazama mentorskog procesa i aspektima na koje je potrebno obratiti posebnu pažnju. 

“Takođe, ne treba zanemariti one elemente emocionalne podrške. Mentor je neko ko je tu za mentija u situacijama kada mu je teško, kada se nosi sa nekim velikim izazovima ili kada je u pitanju neka životna prekretnica”, dodao je Basalo. 

Na samom kraju okupljanja, novi mentori i mentiji imali su priliku da čuju neka iskustva svojih kolega iz prethodnih generacija, kako dobra tako i ona koja bi trebalo izbegavati. Primeri, predlozi i inspiraciju koju mentori i mentiji nose sa sobom iz prethodnih generacija MenProSAM-a svakako je bila vredna deljenja.

Posebno se zahvaljujemo kompaniji Manpower na podršci pri realizaciji MenProSAM programa.