ERASMUS ADA

22.11.2021.

POSTANI ČLAN

Održan sastanak partnera projekta Advanced Data Analytics in Business (ADA) u Srpskoj asocijaciji menadžera

U petak 19. novembra održan je sastanak ADA projekta na kom se diskutovalo o predstojećoj promociji akreditovanih programa za buduće Data Scientist-e i Data Analitičare.  

Srpska asocijacija menadžera je učesnik i partner na ERASMUS projektu pod nazivom Advanced Data Analytics in Business (ADA) u okviru koga u partnerstvu sa četiri najveća univerziteta u Srbiji (Univerziteti u Novom Sadu, Beogradu, Nišu i Kragujevcu) i partnerima sa univerziteta iz gradova EU (Rim, Beč, Solun i Cergy) učestvuje u stvaranja stručnjaka iz oblasti napredne analize poslovnih podataka. 

Cilj projekta je da se popuni postojeći gap na tržištu rada i da se kroz saradnju sa kompanijama i drugim zainteresovanim licima razvije održiv studijski program po uzoru na druge slične međunarodne programe, kako bi postao vodeći program za analizu poslovnih podataka u regionu Zapadnog Balkana. Glavni rezultat projekta biće uvođenje novih kurseva i master programa iz oblasti analize podataka na univerzitetima u Srbiji (data analytics), razvoj metodologije predavanja i postavljanje specijalizovanih kurseva za kadrove iz privrede na temu analize poslovnih podataka.


Ideja za razvijanjem projekta nastala je iz potrebe da zaposleni u kompanijama iz različitih privrednih delatnosti poseduju potrebna znanja i veštine u oblasti analize poslovnih podataka. Cilj je da program omogući obrazovanje budućih eksperata koji će se baviti matematičkim i statističkim analizama, „rudarenjem“ podataka, modelima predviđanja poslovanja, testiranjima podataka, analizom velike količine podataka (big data), mašinskim učenjem i analizom tekstova. Dobro obučeni eksperti sa veštinama da matematičke i statističke analize primene u biznisu predstavljaće ogroman značaj za jačanje konkurentske prednosti kompanija i dalji ekonomski razvoj zemlje.  
Sastanku su prisustvovali predstavnici univerziteta i fakulteta iz Beograda, Novog Sada, Niša i Kragujevca kao i predstavnici SAM-a. 
 

Galerija slika