ERASMUS ADA

22.12.2021.

POSTANI ČLAN

ODRŽAN SASTANAK PARTNERA PROJEKTA ADVANCED DATA ANALYTICS IN BUSINESS (ADA) NA UNIVERZITETU U NOVOM SADU

U utorak, 21. decembra, održan je sastanak partnera ADA projekta na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu. Glavna tema sastanka bila je zajednička strategija medijske promocije novog master studijskog programa pod nazivom ,, Advanced Data Analytics in Business’’ .


Ova strategija postavlja glavne ciljeve promotivne kampanje, mehanizme, ciljne grupe, kao i promotivne aktivnosti u kontekstu tržišta visokog obrazovanja u Srbiji i inostranstvu, ali i glavne karakteristike studijskog programa akreditovanog u junu 2021.
Ciljna grupa su studenti na osnovnim studijama društvenih i humanističkih nauka, iz balkanskog regiona i Azije (Kine). Takođe i kompanije koje zapošljavaju analitičare podataka u Srbiji.

Promocija ADA mastera biće fokusirana na saradnju sa sledećim institucijama: Konfučijevim institutom, Tempus fondacijom, R-dame, kompanijama i Srpskom asocijacijom menadžera.

Ideja za razvijanjem projekta nastala je iz potrebe da zaposleni poseduju potrebna znanja u oblasti analize poslovnih podataka jer će takvi eksperti uticati ne samo na jačanje samih kompanija nego će uticati i na ekonomski razvoj zemlje.
Sastanku su prisustvovali, pored predstavnika SAM-a i predstavnici univerziteta i fakulteta iz Novog Sada,Niša i Kragujevca.