ERASMUS ADA

11.07.2022.

POSTANI ČLAN

Dodeljeni sertifikati polaznicima kurseva u okviru ADA projekta

Srpska asocijacija menadžera je 30. juna bila domaćin svečane dodele nagrada, gde je sertifikate o pohađanju drugog kruga LLL kurseva, organizovanih u okviru ADA projekta, učesnicima uručio profesor Mirko Savić, koordinator ADA projekta.

ADA konzorcijum je organizovao dva ciklusa LLL kurseva iz nauke o podacima, sa više od 200 učesnika.

Srpska asocijacija menadžera je učesnik i partner na ERASMUS projektu pod nazivom Advanced Data Analytics in Business (ADA) u okviru koga u partnerstvu sa četiri najveća univerziteta u Srbiji (Univerzitet u Novom Sadu, Beogradu, Nišu i Kragujevcu) i partnerima sa univerziteta iz gradova EU (Rim, Beč, Solun i Cergy) učestvuje u stvaranja stručnjaka iz oblasti analize poslovnih podataka.