ERASMUS ADA

Srpska asocijacija menadžera je učesnik i partner na ERASMUS projektu pod nazivom Advanced Data Analytics in Business (ADA) u okviru koga u partnerstvu sa četiri najveća univerziteta u Srbiji (Univerzitet u Novom Sadu, Beogradu, Nišu i Kragujevcu) i partnerima sa univerziteta iz gradova EU (Rim, Beč, Solun i Cergy) učestvuje u stvaranja stručnjaka iz oblasti analize poslovnih podataka.

POSTANI ČLAN
NAJNOVIJE
22.12.2021.
ODRŽAN SASTANAK PARTNERA PROJEKTA ADVANCED DATA ANALYTICS IN BUSINESS (ADA) NA UNIVERZITETU U NOVOM SADU
Detaljnije
22.11.2021.
Održan sastanak partnera projekta Advanced Data Analytics in Business (ADA) u Srpskoj asocijaciji menadžera
Detaljnije
13.05.2021.
Besplatni online kursevi na temu primene napredne analize podataka u različitim oblastima poslovanja
Obaveštavamo vas da će u periodu od 1.6. do 20.6.2021. godine biti održana serija besplatnih online kurseva na temu primene napredne analize podataka u različitim oblastima poslovanja. Kursevi se realizuju u okviru Erazmus+ projekta ADA (Napedna analiza podataka u poslovanju), od strane istaknutih domaćih i stranih eksperata iz ove oblasti, na srpskom i na engleskom jeziku.
Detaljnije
26.11.2019.
Poseta Univerzitetu TOR Vergata u Rimu
Predstavnici SAM-a i svih partnera ADA projekta, bili su od 18. do 20. novembra 2019. godine u studijskoj poseti Univerzitetu u Rimu TOR Vergata, Italija.
Detaljnije
06.11.2019.
Radni Doručak: Kako data science pomaže kompanijama da opstanu i napreduju?
Predstavnici kompanije DATA DO, Marijana Agić-Molnar i Goran Tintor, zajedno sa Mihailom Ponjavićem, CEO Super Kartice, su ovog jutra prezentovali na temu upravljanja podacima i formiranju ispravne strategije koja bi pomogla kompanijama u opstanku i napretku.
Detaljnije
08.05.2019.
Rezultati istraživanja stavova menadžera u ERASMUS projektu “Advanced Data Analytics in Business – ADA”
Članovi SAM-a učestvovali su u istraživanju koje je u cilju pokretanja novih master projekata na našim univerzitetima, obavljen u okviru projekta “Advanced Data Analytics in Business”.
Detaljnije
04.04.2019.
Upitnik za projekat „Advanced Data Analytics in Business - ADA“
Članovima SAM-a poslat je upitnik u okviru ERASMUS projekta „Advanced Data Analytics in Business - ADA“ na kome SAM učestvuje sa četiri najveća univerziteta u Srbiji (Univerzitet u Novom Sadu, Beogradu, Nišu i Kragujevcu) i partnerima iz EU.
Detaljnije
18.03.2019.
SAM u projektu Advanced Data Analytics in Business (ADA) - ERASMUS
Srpska asocijacija menadžera jedan je od partnera na ERASMUS projektu Advanced Data Analytics in Business (ADA).
Detaljnije