ERASMUS ADA

Srpska asocijacija menadžera je učesnik i partner na ERASMUS projektu pod nazivom Advanced Data Analytics in Business (ADA) u okviru koga u partnerstvu sa četiri najveća univerziteta u Srbiji (Univerzitet u Novom Sadu, Beogradu, Nišu i Kragujevcu) i partnerima sa univerziteta iz gradova EU (Rim, Beč, Solun i Cergy) učestvuje u stvaranja stručnjaka iz oblasti analize poslovnih podataka.

POSTANI ČLAN
NAJNOVIJE
26.11.2019.
Poseta Univerzitetu TOR Vergata u Rimu
Predstavnici SAM-a i svih partnera ADA projekta, bili su od 18. do 20. novembra 2019. godine u studijskoj poseti Univerzitetu u Rimu TOR Vergata, Italija.
Detaljnije
08.05.2019.
Rezultati istraživanja stavova menadžera u ERASMUS projektu “Advanced Data Analytics in Business – ADA”
Članovi SAM-a učestvovali su u istraživanju koje je u cilju pokretanja novih master projekata na našim univerzitetima, obavljen u okviru projekta “Advanced Data Analytics in Business”.
Detaljnije
04.04.2019.
Upitnik za projekat „Advanced Data Analytics in Business - ADA“
Članovima SAM-a poslat je upitnik u okviru ERASMUS projekta „Advanced Data Analytics in Business - ADA“ na kome SAM učestvuje sa četiri najveća univerziteta u Srbiji (Univerzitet u Novom Sadu, Beogradu, Nišu i Kragujevcu) i partnerima iz EU.
Detaljnije
18.03.2019.
SAM u projektu Advanced Data Analytics in Business (ADA) - ERASMUS
Srpska asocijacija menadžera jedan je od partnera na ERASMUS projektu Advanced Data Analytics in Business (ADA).
Detaljnije