Biznis vesti

27.10.2020.

POSTANI ČLAN

Zakon kreativnosti – tvoja kreativnost, tvoje pravo

Karanovic & Partners je u oktobru objavio IP vodič za mlade „Zakon kreativnosti – tvoja kreativnost, tvoje pravo“.

Ovaj kratki vodič kroz zakon o intelektualnoj svojini namenjen je mladim umetnicima, naučnicima i stvaraocima, sa ciljem da ih upozna sa osnovnim postulatima prava intelektualne svojine, kako bi im pomogao da saznaju koja prava imaju i kako da zaštite svoju kreativnost. Srpsku i englesku verziju vodiča možete pogledati na web stranici www.karanovicpartners.com/kommunity.

„Ovaj vodič treba da postavi dobre temelje svakom početniku u pogledu zaštite prava i da mu dâ dovoljno informacija da prepozna kada može nastati problem, tj. kada treba potražiti stručnu pomoć. Trudili smo se da ga oslobodimo komplikovane terminologije i da ga obogatimo vizuelnim prikazima i praktičnim i relevantnim primerima koji treba da omoguće lakše snalaženje i pamćenje“, rekao je Nikola Kliska, advokat u saradnji sa Karanovic & Partners i stručnjak za pravo intelektualne svojine.

Planirano je da se vodič prevede i na ostale jezike regiona.