Biznis vesti

04.04.2019.

POSTANI ČLAN

Upitnik za projekat „Advanced Data Analytics in Business - ADA“

Članovima SAM-a poslat je upitnik u okviru ERASMUS projekta „Advanced Data Analytics in Business - ADA“ na kome SAM učestvuje sa četiri najveća univerziteta u Srbiji (Univerzitet u Novom Sadu, Beogradu, Nišu i Kragujevcu) i partnerima iz EU.

Zašto je važan ovaj upitnik?

Projekat je namenjen pre svega privredi i fokusiran je na stvaranje novih stručnjaka iz oblasti analize poslovnih podataka (Business analytics), koji će se unutar kompanija baviti analizom podataka u širem obliku (matematičkim i statističkim analizama, „rudarenjem“ podataka, modelima predviđanja poslovanja, testiranjima podataka, analizom velike količine podataka (big data), mašinskim učenjem, analizom tekstova i slično).  

Cilj projekta je da se popuni postojeći gap na tržištu rada i da se kroz saradnju sa kompanijama razvije održiv studijski program po uzoru na druge međunarodne programe, kako bi postao vodeći program za analizu poslovnih podataka u regionu Zapadnog Balkana.  Novi master program biće razvijen, primenjen i akreditovan, a pratiće ga raznovrsni programi celoživotnog učenja za stručnjake iz različitih sfera poslovne zajednice.

Analiza poslovnih podataka postaje sve važnija za rast i razvoj kompanija i njeno pametno korišćenje postaće glavna konkurentska prednost za rast pojedinačnih kompanija. Stoga nam je vrlo važno da članovi SAM-a daju svoje mišljenje u vezi sa ovom temom. Na osnovu vaših inputa i koristeći najbolje prakse univerziteta iz Francuske, Grčke, Austrije i Italije, naši univerziteti će kreirati nove metodologije, smerove i master programe iz oblasti analize podataka koje će moći da pohađaju kako studenti, tako i zaposleni tj kadrovi iz privrede. Podaci postaju sve značajniji resurs vaših kompanija, stoga vas pozivamo da iskoristite priliku i utičete na stvaranje novih stručnjaka i veština koje će biti neophodne za uspešno poslovanje u budućnosti!

Ovaj upitnik sprovodimo u saradnji sa našim članovima iz kompanije Data-do. Data Do je start-up koji postoji tek nekoliko meseci, međutim ljudi koji čine Data Do nisu novi u data biznisu, već su to data eksperti: matematičari, inženjeri informacionih tehnologija, statističari koji su tu da podacima pristupaju na pravi način, kao i marketari i stratezi koji razumeju izazove poslovanja i spajaju data science sa poslovnim pitanjima. Data Do pomaže kompanijama da podatke stave u funkciju: da ih interno (optimizujući interne procese koristeći novu analitiku) i eksterno monetizuju (kreiraju dodatni prihod prodajući podatke koji mogu imati vrednost na tržištu podataka).

Za popunjavanje upitnika biće vam potrebno između 5 i 10 minuta vremena. Rok za popunjavanje upitnika je 12. april.