Biznis vesti

08.10.2020.

POSTANI ČLAN

U Atlantic Grupi završena je prva faza projekta - Business Process Redesign

U sklopu jednog od strateških prioriteta poslovanja Atlantic Grupe je i poboljšanje poslovanja, tako da je u proteklom periodu i pored svih izazova usled pandemije corona virusa, sprovedena i završena prva faza BPR projekta koji se bavi redizajnom poslovnih procesa, a kome je cilj da ujednači poslovne procese u proizvodnim i distributivnim kompanijama prema modelu najboljih poslovnih praksi.

Ova faza projekta trajala je 11 meseci u saradnji s međunarodnom konsultantskom kućom Horvath&Partners i završena je u skladu s rokovima i u planiranom opsegu. Održano je oko 120 radionica sa preko 250 zaposlenih,  što je rezultiralo dizajnom i pregledom gotovo 290 procesa i kreirano je preko 2.200 stranica procesne dokumentacije.   Projekat je takođe potvrdio kako online način rada može dobro da funkcioniše i u kompleksnim aktivnostima poput ove.

Osnovni cilj projekta bio je preispitivanje postojećih procesa u kompaniji u odnosu na najbolje svetske prakse, a kao preduslov opsežnoj digitalizaciji poslovanja. 

Prednosti koje se mogu očekivati iz BPR-a su:

- digitalizacija poslovanja i lakše upravljanje promenama;

- povećana transparentnost poslovanja na nivou cele Atlantic Grupe;

- efikasnije upravljanje sistemima zbog globalnih IT rešenja;
- jasna podela odgovornosti u procesima i implementaciji eventualnih promena;

- efikasniji 'onboarding' novih i 'job rotations' postojećih zaposlenih;

- kvalitetnije upravljanje radnim kapitalom kroz optimizaciju poslovanja uvođenjem integrisanog SCM-a (eng. Supply Chain Management);

- bolja integracija prodajnih i marketinških procesa uz brži protok informacija; jasnija podela odgovornosti;
- optimizacija troškova kroz jedinstvene procese ('shared services')

- i na kraju  efikasnija i brža integracija potencijalnih akvizicija.

Navedene promene (uključujući i digitalnu transformaciju) će značajno uticati i menjati dosadašnji način rada u Atlanticu,  ali podsticanje otvorenosti ka promenama i podsticanje transformacije ne samo u poslovnim procesima već i kod zaposlenih je pravi način da povratak u novi oblik normalnosti dočekamo otvoreniji, osveženi i jači nego što smo bili.