Biznis vesti

25.09.2020.

POSTANI ČLAN

Stručne prakse i projekti za mlade

Srpska asocijacija menadžera u okviru projekta na temu cirkularnih migracija i odliva mozgova iz Srbije koji sprovodi uz ekspertsku i finansijsku podršku Švajcarske, promoviše kompanije i njihove programe namenjene mladima.

Pozivamo vas da nam dostavite svoje pozive, oglase i najave stručnih praksi i drugih programa za mlade unutar vaših kompanija da ih dodatno promovišemo kroz naše komunikacione kanale i na taj način proširimo informacije do što više mladih u Srbiji.

Srpska asocijacija menadžera uz saradnju sa Vladom Švajcarske, pokreće projekat  "Cirkularne migracije" usmeren ka podizanju svesti javnosti o odlivu mozgova iz Srbije.

Ovu goreću temu predstavićemo iz ugla poslodavaca, zaposlenih, mladih, studenata, fakulteta,  promovisaćemo kompanijske programe za razvoj talenta, praksi i stipendiranja, za privlačenje kadrova i stručnjaka iz dijaspore i na kraju, radićemo na uspostavljanju dijaloga sa državnim institucijama i promociji cirkularnih migracija.

Imajući u vidu važnost ove teme za budućnost Srbije, SAM će pokušati da organizuje događaje gde se podstiče konstruktivni dijalog između Vlade Srbije, članova SAM-a, akademskih građana i predstavnika univerziteta.
Pozivamo vas da se uključite i date svoj doprinos ovoj važnoj temi koja se tiče celog društva.

Projekat “Cirkularne migracije” obuhvatiće istraživanje, online događaje na temu odliva mozgova, predavanja na fakultetima četiri univerziteta u Srbiji kao i promovisanje plaćenih praksi za studente i promovisanje cirkularne migracije. Za sprovođenje ovog projekta, Švajcarska će pružiti ekspertsku i finansijsku podršku.

Za više informacija o švajcarskoj podršci u Srbiji, molimo vas posetite vebsajt Ambasade Švajcarske.