Biznis vesti

11.08.2020.

POSTANI ČLAN

Poziv članovima i partnerima SAM-a da uvaže preporuke Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije prilikom odgovora na krizu izazvanu COVID-19 pandemijom

Poziv poslodavcima da se na ravnopravan način ublaži uticaj krize izazvane COVID-19 na sve zaposlene i partnere.

Potpredsednica Vlade i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost prof. dr Zorana Mihajlović uputila je apel poslovnim Udruženjima i poslodavcima da sagledaju rodno senzitivne aspekte prilikom sprovođenja različitih mera kao odgovora na krizu. Apeluje se da mere koje kompanije i poslodavci preduzimaju radi otklanjanja ili ublažavanja ekonomskih posledica krize budu rodno odgovorne i ističe se da ova krizna situacija različito utiče na žene i muškarce. Poslodavcima je upućeno i Pismo preporuka za primenu WEP (Principi osnaživanja žena) u okviru odgovora na COVID-19 pandemiju.

Srpska asocijacija menadžera ovim putem informiše svoje članove, partnere i sve poslovne lidere posvećene promociji rodne ravnopravnosti, o povezanosti između COVID-19 pandemije i rodnih nejednakosti. Pozivamo sve članove i partnere da prilikom sprovođenja mera usmerenih na ublažavanje krize u okviru svojih kompanija uzmu u obzir navedene preporuke, kao i različite potrebe zaposlenih žena i muškaraca i da na taj način spreče dalje produbljivanje postojećeg rodnog jaza u domenu rada i zapošljavanja.

SAM okuplja preko 400 menadžera koji rukovode timovima od 70,000 zaposlenih i koji posluju u skladu sa principima odgovornog i etičkog poslovanja i dobrih poslovnih praksi. Ponosni smo na činjenicu da među kompanijama naših članova ima veliki broj onih koji su godinama unazad na listima najboljih poslodavaca i koji svojim zaposlenima ravnopravno pružaju nabolje uslove za rad, posebno uvažavajući principe rodne ravnopravnosti.

koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost
koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost