Biznis vesti

09.04.2020.

POSTANI ČLAN

Poslovni saveti u izazovnim vremenima - Šta je kriza nego prilika, Ivana Jelovac, Client Service Director, BlackBox

Brendovi imaju moć da nas ujedine, inspirišu i otvore jednu novu perspektivu. Za sve brendove ovo bi trebalo da bude prilika da „zasijaju“ i pomognu u obnovi društva nakon korona virusa.

Šta je kriza nego prilika

S obzirom na činjenicu da se sve razvija brže nego što očekujemo, i da svet izgleda potpuno drugačije u odnosu na ono što mi mislimo, trebalo bi da se zapitamo šta zapravo želimo od naših proizvoda, brendova ili usluga u svetu u koji ćemo zakoračiti za nekoliko meseci. Na koji način naši brendovi mogu pomoći u izgradnji novih biznis modela. Pored državnih vlasti i privrednih mera, vrlo značajnu ulogu u redefinisanju tržišta imaće upravo sami brendovi. „Instinkt da se stvari posmatraju na isti način, da ne osvežavamo svoje znanje čini nas slepim za revolucionarnu transformaciju društva koja se dešava oko nas. – kaže Hans Rosling u knjizi Faktologija.

S tim u vezi marketing lideri trebalo bi da korisno i kreativno provedu vreme razmišljajući na koji način da investirano vreme i budžete u brendove i izgradnju poverenja kod pojedinačnih korisnika preusmere u koheziju zajednice. Da razmišljaju kako da podrže oživljavanje onih najvažnijih delova društva kao što su umetnost, obrazovanje /edukacija ili sport. Na taj način kompanije odnosno njihovi brendovi koji su prepoznati kao lideri na tržištu komuniciraju vrednost, ali i preuzimaju odgovornost za poverenje svojih korisnika, ujedno i pokazuju na kojim nivoima su u sinhronicitetu sa svojim korisnicima. Kompanije koje su u stanju da održe kvalitet svojih brendova, koje na dobar način upravljaju svojim resursima i koje neguju jedan holistički pristup u poslovanju svakako su u prednosti. Kratkoročne krizne strategije mogu biti na mestu, ali je važno pripremiti se na nove izazove poslovanja i brzo promenjene navika korisnika.  

Šta je kriza nego jedna nova prilika. Mogućnost da osnažimo svoje vrednosti uz osluškivanje novih redefinisanih potreba. Ne zaboravite još jednu stvar a to je da smo svi kao pojedinci hodajući brendovi!