Biznis vesti

04.05.2020.

POSTANI ČLAN

Kako da se bezbedno vratimo u naše poslovne prostore?

Jelena Stanojević, direktor kompanije ArsNova, deli sa članovima SAM-a načine na koje kompanije mogu higijenski da pripreme svoje poslovne prostore i tako omoguće bezbedan povratak zaposlenih

U trenutnoj situaciji sa korona virusom koja je zahvatila ne samo našu zemlju, već i ceo svet, na nama je da se ponašamo odgovorno i u skladu sa instrukcijma Vlade Republike Srbije. U cilju, po zdravlje, bezbednog povratka na posao, svim privrednim subjektima su na raspolaganju preporuke za mere prevencije širenja COVID-19 preporučene od strane Vlade, Zavoda za javno zdravlje, Privredne komore Srbije i drugih institucija. U zavisnosti od privrednog sektora, postoje dodatne specifičnosti, ali se mahom za sve podrazumeva isti spisak mera koje se moraju ispoštovati.

Ono što je važno da shvatimo, bez zadrške i izuzetka, je da primena ovih mera ne sme biti samo formalna, zbog zaprećenih kazni, već shvaćena veoma ozbiljno, zbog nas i naših zaposlenih. Postojaće određeno povećanje troškova u tom smislu, ali poslovanje jedino tako možemo nastaviti i na taj način učiniti sve sa naše strane da se ne ponovi situacija sa kojom smo se susreli sredinom marta. Merama zaštite štitimo i sebe i druge, verujem da ako bismo svi uradili sve što je u našoj moći, možemo u velikoj meri sprečiti dalje širenje zaraze, kao i da se ova pandemija ne ponovi. 

Povratak u poslovne prostore podrazumeva sprovođenje određenih preventivnih mera koje se odnose na organizaciju posla, radnih aktivnosti i radnog prostora na taj način da se osigura bezbednost zaposlenih i korisnika usluga, kupaca i drugih lica koja ulaze u poslovne prostorije.

U tom smislu,  preporuke Vlade su: 

  • obavezna dezinfekcija prostorija, podova, mobilijara, mašina, alata i uređaja za rad posle pružene usluge svakom pojedinačnom korisniku, kao i obavezno postavljanje dezo barijera (dezinfekcionim sredstvom – hlornim preparatima, preparatima na bazi alkohola sa minimalno 70% alkohola ili drugim dezinfekcionim sredstvom);

*Savet:

Preporučujem vam da ovo možete organizovati tako sto ćete na samom ulazu u poslovni objekat, bilo kog tipa postaviti dezobarijeru. Na našem tržištu postoje različite opcije, ali je suština u otiraču,  koji je moguće natopiti sredstvom za dezinfekciju. Moj predlog bi bio da odmah iza, bude postavljen suvi otirač koji će pokupiti višak tečnosti sa obuće, time sprečiti širenje tečnosti i prljavštine po objektu, a takođe i klizanje/povrede. Za to postoje profesionalni otirači, koji su tome namenjeni. U inostranstvu se oni postavljaju i kod tačke gde je obavezna dezinfekcija ruku, opet da bi sprečili nezgode u slučaju prosipanja dezinfekcije, a i radi lakšeg markiranja te pozicije. 

*Dezinfekcija ruku je takođe vrlo važna na samom ulazu, za taj deo su na raspolaganju stalci sa dozatorima ili je dozator potrebno postaviti na zid, jasno i vidljivo obeležiti tu poziciju.  Dozatori  mogu biti beskontakntni, ali i ne moraju. Beskontaktni dozator kao idealna varijanta, sprečava prekomerno koriščenje dezinfekcije, ali i običan dozator će učiniti sve što je potrebno, jer se sredstvo utrljava na ruke posle kontakta. U slučaju korišćenja rukavica, dezinfekcija je takođe korisna, ako se npr. koristi lift, a rukavice niste odstranili. U većini objekata moraju se obezbediti maske i rukavice za posetioce i one koji ih nemaju. Opet  zbog higijenskih razloga  i prekomernog neovlašćenog korišćenja, dispenzer za maske i rukavice će biti koristan. Veoma je važno obezbediti kante za odlaganje ovog otpada koje moraju biti beskontaktne, na papučicu ili otvorene za lakše pražnjenje. 

  • obavezna zamena korišćenje papirne, plastične ili platnene galanterije

*Savet:

Toaletne prostorije kao najposećenije zajedničke prostorije, zahtevaju posebnu pažnju. Ono što je do sada bilo osnovno i dalje se podrazumeva: dozator za sapun, dispenzer za papirne ubruse i toalet papir. U preporukama se pominju sušači, koje bi ako je moguće trebalo izbeći, jer svojim duvanjem mogu da rašire nepoželjne čestice. Platnena galanterija je moguća, samo ako se menja za svakog korisnika, bez izuzetka, ako je zaštićena u dispenzeru, baš isto kao i papir. Dezinfekcija wc daske je lako izvodljiva uz pomoć dozatora i sredstva koje je tome namenjeno. Pozicija wc šolje je rizična i neophodne su mere opreza. Pored dezinfekcije wc daske, dezinfekcija koja se koristi za ruke iz istog dozatora kao na ulazu u objekat, neophodna je i u toaletu, uz duplo korišćenje, na ulazu i izlazu is toaleta. 

  • obavezno korišćenje ličnih zaštitnih sredstava tj. maski i rukavica;

*Savet:

Jasno je da je nemoguće zahtevati od zaposlenih/ gostiju da obezbede adekvatna zaštitna sredstva, pa je neophodno obezbediti potrebne količine zaštitne opreme. Upotrebu će olakšati gore pomenuti dozatori za zaštitnu opremu.

  • redovna dezinfekcija svih zajedničkih i higijenskih prostorija;

*Savet:

Dezinfekciju može obavljati firma specijalizovana za to, a redovnu/svakodnevnu dezinfekciju možemo sprovesti i sami. Važno je nabaviti proverena sredstva za to.

Možemo da pretpostavimo da će povećana upotreba zaštitne opreme koje do sada nije bilo, povećati količine otpada i da je i to važno osvestiti, ono što možemo da učinimo je upotreba sredstva koja su u skladu sa zaštitom životne sredine, gde god je to moguće. 

  • sve druge mere koje se mogu sprovesti, a da se ne remeti proces rada, odn. proizvodnje, uz obezbeđivanje bezbednosti svih.

Na kraju, posmatrajući ove mere, možemo da zaključimo da u svakoj negativnoj situaciji ima i nešto pozitivno. Naterani smo, svi bez izuzetka, da posvetimo adekvatnu pažnju higijeni i da se dugoročno posvetimo svim merama preventivne zaštite. Verujem da će to doprineti razvijanju higijenskih navika od najranijeg uzrasta, kod dece, do odgovornog i profesionalnog ponašanja poslovnih ljudi. Higijenske mere su prevencija mnogim bolestima, ne samo COVID-u, a posledice bolesti su znatno skuplje od svih utrošaka za higijenu.

 

Jelena Stanojević

Direktor 

ARS NOVA d.o.o

Gandijeva 11/14, Novi Beograd

Tel/fax: +381 11 3 122 122+381 11 6 555 740

Mob: +381 64 1 50 29 22, +381 60 60 40 432

E-mail: jelena.stanojevic@arsnova.rs, office@arsnova.rs

Web www.arsnova.rs