Biznis vesti

09.10.2020.

POSTANI ČLAN

Informacijski i društveni zahtevi pandemijske krize, iz AIGO ugla

AIGO je jedna od mnogobrojnih kompanija u svetu koje su najdirektnije angažovane u velikom globalnom preokretu sa kraja dvadesetog i početka dvadeset prvog veka: informatičkoj i komunikacionoj digitalnoj revoluciji. Ova ogromna promena, koja se odnosi na današnju civilizaciju i njenu organizaciju, posebno velike zahteve i izazove postavlja u celokupnoj privredi i njenom poslovanju. A u vremenima svetske pandemije virusa COVID-19, sve potrebe za digitalizacijom i informatičko-komunikacionom reorganizacijom su se samo povećale. U tom smislu, sistemski integratori – među kojima se nalazi i kompanija AIGO – imali su samo još više posla. Kako onog poslovno odgovornog, tako i onog društveno odgovornog.

Za samo nekoliko meseci, pandemijska kriza je značajno doprinela ubrzanju procesa digitalizacije u svim kompanijama, pa i onima koje su partneri u AIGO integracionim projektima, a koje posluju u svim sektorima.  Da bi ostale konkurentne, mnoge kompanije – bilo da su velike ili male – su znatno povećavale investicije u domenu digitalnih inicijativa, u velikom broju slučajeva i sa posebnim fokusom na automatizaciju. To je posledica sve veće globalne potreba za automatizacijom, koja podstiče sve veću primenu kako robota, tako i IoT uređaja i dolazeće 5G tehnologije – koja će ispuniti tehnološki zahtev za povećanom brzinom prenosa podataka.

AIGO je svojim radom i projektima spremno odgovarao, a i dalje odgovara, na sve novonastale zahteve “nove poslovne normalnosti” svojih partnera za vreme pandemije. Ali ne može se u toj reorganizaciji pomagati drugima, ako se ne pomogne i sebi. U tom smislu – kao i u svim kompanijama koje su morale da premoste potrebu za održanjem kapaciteta poslovanja i u novonastalim uslovima “fizičke distance” – tako je i AIGO napravio značajni prelaz sa “analogne” na “digitalnu” komunikaciju. To je, između ostalog, podrazumevalo veliku količinu online sastanaka, internih i eksternih. Kao i kreiranje posebnih taktika i procedura, a da bi se od ovog “novog” načina komunikacije stvorili najefikasniji rezultati.

Sem što se treba prilagoditi svim ovim novim izazovima u poslovanju i sopstvenoj organizaciji, svaka kompanija mora biti svesna promena u “realnom životu” društva u kome se nalazi. AIGO veruje u to da je pružanje pomoći sopstvenoj društvenoj zajednici etički osnov bez koga sopstveno poslovanje nije svrsishodno. Iz ovih razloga, tokom pandemijske krize našli smo i vremena i sredstava da pomognemo u realizaciji projekata Naučno-tehnoloških parkova Zvezdara i Niš, a svoju donaciju namenjenu preko potrebnoj zdravstvenoj svrsi uputili smo u Republički fond zdravstvenog osiguranja.

Po svemu sudeći, pandemijska zdravstvena kriza se sprema na nove nalete. Novonastalo pojačanje ionako velikih informacijsko-komunikacijskih zahteva, kao i nove potrebe društvene zajednice, neće ostati bez adekvatnog AIGO odgovora. Mi imamo nameru da pobedimo krizu i pomoćićemo svima koji se u istu takvu borbu budu zajedno sa nama upustili. Što se nas tiče, svaka kriza služi pre svega tome da iz nje oni jaki izađu još jači.

 

To je naš uvid u Kovid.