Biznis vesti

27.04.2020.

POSTANI ČLAN

ACT 2B: Istraživanje o uticaju COVID 19 na društvo i njihove navike u Srbiji

Na molbu naše članice Tatjane Mamule i potrebe završavanja njenog naučnog rada, molimo vas da izdvojite vaše vreme i popunite upitnik. Popunjavanje će trajaće oko 7 minuta. Anketa je u potpunosti anonimna i poslužiće za potrebe izrade naučnog rada sa smernicama za dalji razvoj nakon krize. Molimo Vas da na pitanja odgovarate veoma pažljivo i iskreno, kako bi što jasnije razumeli Vaša očekivanja i potrebe. Epidemija COVID-19 potpuno je promenila živote ljudi i u veoma kratkom roku promenila je način na koji doživljavamo svet oko sebe. Džave su uvele niz preventivnih mera koje su delimično ili potpuno ograničile neke aktivnosti koje su ranije bile svakodnevne. Istražujemo je posledice ostavila takva situacija na živote ljudi i kako će one uticati na buduće navike i prakse, da li će pomoći da se kriza nakon epidemije lakše prevaziđe u Srbiji?

Anketa se nalazi na donjem linku, a popunjavaće je menadžeri iz Srbje i Crne Gore.

Hvala vam na vremenu koje ste izdvojili u cilju završavanja naučnog rada naše članice Tatjane Mamule, ACT 2b.

https://forms.gle/WjorUSayYDeNnMRg7