Biznis saveti

06.08.2020.

POSTANI ČLAN

Zašto je rast najbolji recept za uspeh u najvećem padu? - Jelena Uzelac Vasić, Chief Strategy Officer, New Startegy / Profesor, Fakultet za Medije i Komunikacije, piše za Srpsku asocijaciju menadžera

"Realnost koju nazivamo novim i raznim normalama, šalje nam jasnu poruku da je mnogo toga izvan naše kontrole, kao i da je jedino što je u samo našoj kontroli, ono što nas može vući napred. Recept ne postoji, ali pojedinac je glavni sastojak za RAST u najvećem PADU. "- Chief Strategy Officer, New Startegy / Profesor, Fakultet za Medije i Komunikacije.

Old normal“, „new normal“, „current normal“ ili realnost… stanja kojim već mesecima pokušavamo da objasnimo ili nađemo izgovor za realnost u kojoj smo. I bez te reči kao zajedničkog imenitelja svega što nam se dešava, velika većina je svesna svih izazova danas, kao i izazova koji dolaze sutra. Svesni smo da nam je ova realnost pokazala, pre svega, da neke mikro i međusobno povezane sile, mogu da promene, poremete i oslabe sve što je čovečanstvo i današnja napredna civilizacija stvorila. Realnost nam šalje poruku da je mnogo toga izvan naše kontrole, ali istovremeno govori da je jedino što je u samo našoj kontroli, ono što nas može vući ka uspehu. A to smo mi sami i naš RAST.

Recept ne postoji, glavni sastojak je pojedinac

I biznisima i pojedincima i celom ekosistemu je teško i izazovno, ali u tim izazovima kristališe se jedna oblast, jedna vrednost, jedan faktor koji nas može dovesti do uspeha. Paradoksalno, ali taj faktor je RAST -  želja za rastom, napretkom i učenjem svake individue i posledično, ekosistema u kojem se taj pojedinac nalazi. Iako želeti više, gledati dalje, unapređivati postojeće, izgleda opšte i najlakše, ovo je i najteža veština i proces današnje realnosti. Za lični i RAST ekosistema kojem pripadamo, potrebno je da istražujemo, dubinski i sa novim značenjima, posmatramo, analiziramo druge primere, učimo i delimo svoja učenja sa drugima. Dubinsko razumevanje situacije u kojoj smo, prilike koje nam ona nudi i spremnosti da to podelimo sa drugima, svaku osobu i biznis dovešće do koraka dalje. To su faktori koji će dovesti do prilagođavanja biznis modela kompanija u onim segmentima koji su stvarno dovoljno jaki da donesu promenu, da kreiraju nove kategorije, procese, proizvode, usluge, vođeni zajedničkim vrednostima, kulturom i povezani u toj kulturi sa partnerima koji veruju u isto. Biznisima su danas potrebni pojedinci koji razmišljaju na ovaj način, koju će svaku krizu doživeti kao priliku za progres i koji se nikada ne zadovoljavaju statusom quo. Recept za RAST biznisa danas je prepoznavanje pojedinaca koji žele da unaprede sutra.

 Novi lideri slušaju, prate i oslobađaju potencijal

Osim pojedinaca sa jedinstvenim pogledima na svet, nova realnost zahteva i „priznaje“ samo lidere izuzetnih osobina i visokog stepena emocionalne inteligencije. Samostalno osmišljavanje i distribucija već donetih odluka i ideja, direktiva u upravljanju i vođenju ljudi, optimizacija bez saosećajnosti i empatije, samo su neki od stilova koji su već u prvim danima nove realnosti napravili razliku. Razliku između lidera koje u prethodnim mesecima mnogi uzimaju kao dobar primer i između onih koji su svojim „old skool“ veštinama neadekvatnim za 2020. godinu, doveli do stagnacije ili pada biznisa koji vode. Novi lideri adekvatni današnjoj realnosti, su visoko emocionalno inteligentni pojedinci, koji slušaju, oslobađaju potencijal, usmeravaju i plešu sa svojim timom. Manje mentori, nimalo konsultanti i treneri, i ponajviše coach-evi.

RAST pojedinca je i RAST zajednice

Nova realnost poslovnog i životnog okruženja, dokazuje nam da je očekivanje da će neko i nešto drugo sagledati i rešiti sve izazove u kojima smo, najbolji recept za dalje padove. Realnost prethodnih meseci i današnjice naučila nas je izdržljivosti, fokusu, drugačijoj prioritizaciji stvari i ljudi, u danima kada je jedna strana novčića crna, a druga bela. Realnost dispariteta između crnog i belog, još uvek nas uči tome da samo podsticanjem novih znanja, analize, posmatranja i inovativnosti kod pojedinaca, možemo biti korak bliži rastu svih, biznisa i zajednica, u vreme najvećih padova. 

Ne dozvolimo sebi kao pojedincima, da ne naučimo ništa od juče i ne pokušamo nešto novo danas.

 

 

Jelena Uzelac Vasić

Jelena Uzelac Vasić