Biznis saveti

12.08.2020.

POSTANI ČLAN

Uloga lidera u kriznim vremenima: napravite ravnotežu između potreba tržišta i potreba zaposlenih - Piše Branka Pudrlja Durbaba, glavni direktor za tržište, Vip mobile, za Srpsku asocijaciju menadžera

Na koji način je potrebno voditi timove kako bi se smanjio rizik od gubitka profita? Po kojim principima bi trebalo lideri da donose odluke? Kako treba komunicirati sa zaposlenima, i zašto je povišena uloga ljudskih resursa unutar organizacije? - Ovo su samo neka od bitnih pitanja na koje je Branka Pudrlja Durbaba, glavni direktor za tržište, Vip mobile, odgovorila kroz tekst napisan za članove Asocijacije.

Pojava globalne pandemije donela je nova pravila na postojeću tržišnu utakmicu i lidere stavila pred velike izazove, kako u upravljanju biznisom, tako i u upravljanju ljudima i sa samima sobom i svojim porodicama. Kompanije širom sveta prinuđene su da promene poslovne planove i modele, a mnogi biznisi su preko noći ugašeni ili zamrznuti. U vremenima ovako velikih nesigurnosti prvo što se javlja je strah kod zaposlenih i drugih zainteresovanih strana, kakve su poslovni partneri, dobavljači i slično. Razmere širenja virusa, nepovoljne prognoze i neizvesnost u velikoj meri iziskuju donošenje improvizovanih, brzih odluka, što može prouzrokovati osećaj gubitka kontrole i emocionalnu nestabilnost kod lidera.

Umesto dugoročno definisanog plana aktivnosti i vezivanja za jučerašnji razvoj događaja, potrebno je razvijati ponašanja i razmišljanja koja će vam omogućiti brza prilagođavanja. Jer u situaciji u kojoj se trenutno nalazimo ne samo mi, već čitava planeta, promena je jedina konstanta.

Važno je uspostaviti ravnotežu između onoga što je funkcionisalo ranije i onoga što mora da se desi kako bi se postigli željeni rezultati u novim uslovima. To podrazumeva implementaciju „brzih promena“ kakva je prelazak na režim rada od kuće i isto tako brzo prilagođavanje poslovnih procesa - koji bi potencijalno mogli da se zadrže i nakon što kriza prođe. Primera radi, mala grupa rukovodilaca na najvišem nivou organizacije ne može prikupljati informacije ili donositi odluke dovoljno brzo da bi efikasno reagovala. Lideri, s druge strane, mogu znatno skratiti proces prilagođavanja trenutnim potrebama tržišta dobrom organizacijom timova, postavljanjem jasnih prioriteta i motivacijom zaposlenih da detektuju i implementiraju adekvatna rešenja. Ta agilnost kompanije doprinosi smanjenju rizika od gubitka profita.

Krize po pravilu zahtevaju formiranje multidisciplinarnih timova za prikupljanje informacija, osmišljavanje rešenja, sprovođenje i izmene u hodu. Lideri treba da podstiču saradnju i transparentnost među timovima. Jedan od načina na koji to mogu da realizuju je decentralizacijom ovlašćenja i razmenom informacija. Drugi ključni deo uloge lidera, posebno u emotivnom, napetom okruženju koje karakteriše kriza, je uspostavljanje sigurnog okruženja u kom ljudi mogu otvoreno da razgovaraju o idejama, pitanjima i problemima bez straha od posledica.

Budući da kriza uključuje mnogo nepoznanica i iznenađenja, sve neophodne informacije možda neće biti dostupne u neophodnom vremenskom okviru za donošenje odluka. Ovde,  lideri ne bi trebalo da pribegavaju samo korišćenju svoje intuicije. Umesto toga, mogu da „uključe pauzu“ da bi procenili i predvideli dalji razvoj situacije pa tek onda reaguju. 

Lideri su „ljudi koji vode ljude“ i „razlika koja čini razliku“ u mentalitetu zaposlenih, posebno kada  su spremni da pokažu da su i oni ljudi od krvi i mesa koji se suočavaju sa istim ličnim i profesionalnim izazovima sa kojima se susreću zaposleni i njihovi najmiliji tokom krize i da smo svi u ovome zajedno. Dobri lideri obraćaju pažnju na to sa čime se i na koje načine njihovi ljudi bore i preduzimaju odgovarajuće mere kako bi ih podržali. U vremenima velikih kriza, njihova uloga je jednako važna, kao i uloga koju ima odeljenje ljudskih resursa.

Jedan od najboljih načina da kreirate sigurno i podržavajuće radno okruženje za svoje zaposlene je da budete transparentni i otvoreno kažete šta znate, šta ne znate i šta radite da biste saznali više, kao i da zajedno nalazite rešenja. Promišljena i kontinuinirana, a prvenstveno transparentna komunikacija pokazaće da pomno pratite situaciju i prilagođavate se po potrebi i pravovremeno.

Usmeravajte zaposlene i kolege svojim primerom i živite zajedničke vrednosti. To je jednostavna formula i recept za uspeh i građenje poverenja u lidera. I naravno, koliko god situacija trenutno bila ozbiljna, treba misliti i na ono što će doći posle. Optimističan pogled i fokus na pozitivan ishod mogu imati snažan efekat na zaposlene i druge interesne strane.

 

Branka Pudrlja Durbaba

Branka Pudrlja Durbaba