Aktivnosti

18.02.2019.

POSTANI ČLAN

XII redovna Skupština Srpske asocijacije menadžera

XII redovna Skupština članova SAM-a održaće se u četvrtak, 28. februara od 18h u hotelu Metropol Palace.

Skupština će se održati prema sledećem dnevnom redu:

1) Formiranje radnih tela Skupštine, utvrđivanje kvoruma i glasanje o predlogu dnevnog reda
2) Obraćanje i godišnji izveštaj predsednice Upravnog odbora Stanke Pejanović
3) Godišnji izveštaj o aktivnostima i finansijskom poslovanju SAM-a za 2018. godinu
4) Izveštaj Nadzornog odbora
5) Izveštaj Etičke komisije
6) Usvajanje revizorskog izveštaja za 2017. godinu
7) Predstavljanje plana aktivnosti za 2019. godinu
8) Izbor organa SAM-a:
          - Izbor članova Nadzornog odbora
9) Razno

Materijale za XII Skupštinu možete pronaći na linku.