Aktivnosti

15.04.2021.

POSTANI ČLAN

Važno je uskladiti sisteme benefita sa potrebama i vrednostima zaposlenih

U okviru SAM Talk-a održano je predavanja na temu „Benefiti zaposlenih u kompanijama u Srbiji - šta je sve potrebno da znamo?“.

O važnosti kreiranja sistema benefita, govorili su Dušan Vukanović, Co-Founder Platforma Benefiti.rs i Lana Mučalov, Regional Manager for Research, Assert.

Ukoliko ste propustili, predavanje možete pogledati na linku.

Zakonske obaveze nisu benefiti

Važno je razlikovati benefite od zakonskih obaveza.

Benefiti imaju uticaj tek nakon što su finansijske kompenzacije zadovoljile potrebe zaposlenih.

Kako bi se minimizovao trošak, a maksimizovala profitabilnost sistema benefita, potrebno je kreirati strateški plan upravljanja benefitima.

Najzastupljeniji benefiti po nivou pozicije:

Menadžerski – benefiti idu više u pravcu dugoročnih benefita (socijalni, nagradna putovanja, rekreativne aktivnosti, profesionalni razvoj..). Visoko zastupljeni benefiti podrazumevaju deonice, akcije kompanije, plaćene školarine za decu, privatno osiguranje.. Specifični benefit je plan individualnog profesionalnog razvoja koji je sve više prisutan za menadžerske pozicije.

Ekspertske pozicije – benefiti za razvoj zaposlenih

Blue collar – ulazne pozicije – dosta manje benefita od ostalih

IT sektor – najrazvijeniji sistem benefita. Ovde je sve veće utrkivanje kompanija ko će da ponudi više benefita.

Promene koje je unela pandemija

Sa koronom su postali popularniji benefiti iz kategoriji zdravlja. Tržište se prilagođava i sa novim grupama benefita. Istraživanje kaže da su tokom krizne situacije najznačajnije ocenjeni benefiti vezani za zdravstvenu zaštitu i finansijsku sigurnost.

Najznačajniji organizacioni aspekti:

Globalne studije pokazuju da su najznačajniji organizacioni aspekti za zaposlene kategorisani u četiri grupe:

Redovna zarada

Finansijska stabilanost kompanije

Health and Wellbeing

Family friendly benefiti

Postaviti KPI za sistem benefita

Važno je uskladiti sisteme benefita sa potrebama i vrednostima zaposlenih. Sistem benefita mora biti tako postavljen da vuče na produktivnost i motivaciju zaposlenih.

Kada postavimo sistem, najvažniji poslednji korak je da postavimo KPI-eve za taj sistem.

Benefiti su bitan faktor za retenciju, motivaciju i atrakciju talenata

Kompanije izdvajaju značajna sredstva za benefite ali se ocrtava nizak nivo uključenosti zaposlenih u izbor benefita. Komunikacija o benefiti koji su u ponudi je dosta slaba u kompanijama što dovodi do nedovoljne iskorišćenosti postojećih benefita.  

Jedna od mana je što ne postoji sistemski pristup merenju učinka benefita.

SAM Talk su organizovali Srpska asocijacija menadžera, Benefiti.rs, Bstorm, Manpower i Assert.

Benefiti.rs su one-stop-shop platforma koja omogućava kompanijama da svojim zaposlenima pruže mogućnost da u datom budžetu, na mesečnom nivou, iz najšire moguće lepeze (preko 100 benefita) samostalno izaberu kombinaciju benefita koji njima najviše odgovara.

Ključne vrednosti koje platforma donosi korisnicima su:

  • Ušteda vremena i novca – platforma u potpunosti digitalizuje i automatizuje proces pružanja benefita, gde se kompanija klijent više ne bavi nabavkama, pregovorima, plaćanjima, logistikom i administracijom isporuke benefita sa svakim pružaocem posebno, već su svi oni već dostupni sa svojim uslugama i cenama koje su povoljnije od tržišnih.
  • Pravna i poreska sigurnost - za svaki od benefita dostupnih na platformi je unapred izračunata odgovarajuća poreska stopa, automatski prilagođena pojedinom zaposlenom,  a sve u skladu sa važećim poreskim propisima u Republici Srbiji.  
  • One-stop-shop koncept - ukupna vrednost benefita će biti obračunata i plaćena samo kroz jedan račun, koji ne može da pređe maksimalni budžet unapred postavljen od strane klijenta.
  • Zadovoljniji i angažovaniji zaposleni – u celom procesu, ključni su zaposleni, koji na jednostavan način dobijaju mogućnost izbora i personalizacije. Fokus je stavljen na one kategorije benefita koje su se pokazale da imaju najpozitivniji uticaj na zaposlene, a to su: zdravlje, porodica, profesionalni razvoj i karijera i mobilnost.