Aktivnosti

25.09.2020.

POSTANI ČLAN

Uticaj cirkularnih migracija na tržište kadrova u Srbiji – SAM UPITNIK

Srpska asocijacija menadžera uz saradnju sa Vladom Švajcarske, pokreće projekat "Cirkularne migracije" usmeren ka podizanju svesti javnosti o odlivu mozgova iz Srbije.

Pozivamo vas da učestvujete u istraživanju na temu prepreka sa kojima se susrećete pri pripremanju atraktivnijih ponuda za potencijalne zaposlene, kao i nedostatka adekvatnog kadra koji su vam potrebni da bi vaše poslovanje bolje funkcionisalo.

Vaši odgovori će nam dati važne uvide u stanje na tržištu rada, posebno kada je reč o ponudi kvalitetnih kadrova.

Upitnik možete popuniti na linku.

Sve informacije koje dobijemo od vas biće nam od velike važnosti za sprovođenje projekta koji realizujemo uz pomoć Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, a posebno kao priprema za kreiranje diskusije u okviru planiranih konferencija na ovu temu.

Za popunjavanje upitnika neće vam biti potrebno više od 5 minuta.

Projekat “Cirkularne migracije” obuhvatiće pored istraživanja i online događaje na temu odliva mozgova, predavanja na fakultetima četiri univerziteta u Srbiji kao i promovisanje plaćenih praksi za studente i promovisanje cirkularne migracije. Za sprovođenje ovog projekta, Švajcarska će pružiti ekspertsku i finansijsku podršku.

Za više informacija o švajcarskoj podršci u Srbiji, molimo vas posetite vebsajt Ambasade Švajcarske.

Upitnik sprovode:

Upitnik