Aktivnosti

29.01.2018.

POSTANI ČLAN

Upoznavanje članova UO sa novim članovima SAM-a

Novim članovima SAM-a dobrodošlicu su poželeli članovi Upravnog odbora na koktelu, u sredu, 24. januara.

U prijatnoj atmosferi SAM-a, nove članove dočekala je Predsednica SAM-a, Stanka Pejanović i članovi Upravnog odbora.

Upoznavanje članova UO i novih članova deo je inicijative radne grupe Drugar SAM koja je svoj rad usmerila na bolju integraciju novih članova u asocijaciju kao i povezivanje među članovima SAM-a, članova i članova UO. Ovo je bio prvi koktel ovog tipa koji je organizovan. Planirano je da se ovakvi kokteli na kojima će se novi članovi upoznavati sa članovima Upravnog odbora, održavaju svakog kvartala.

Takođe, kao inicijativa iste radne grupe "Drugar SAM", svi članovi koji su pristupili asocijaciji od 1. jula 2017. godine uključeni su u pilot program Buddy (osoba koja služi kao dodatni kontakt za upoznavanje sa aktivnostima asocijacije i članovima) i svakom novom članu je dodeljen jedan član Radne grupe.