Aktivnosti

21.07.2009.

POSTANI ČLAN

Univerzitet u Banja Luci i Srpska Asocijacija Menadžera dogovorili blisku saradnju

(rektor Stanić, sa saradnicima, u razgovoru sa delegacijom SAM-a)

Rektor Univerziteta u Banja Luci, prof. Stanko Stanić, i predstavnici Srpske asocijacije menadžera, koji su nedavno boravili u Republici Srpskoj, razgovarali su o potrebi promene obrazovnog sistema, kako bi mladi ljudi, posle završenih studija, mogli na adekvatan način da odgovore izazovu menadžerskog posla i efikasno rešavaju probleme koje pred njih postavlja savremeno poslovanje.

Obe strane su se saglasile da se dobar menadžer "ne postaje samo na fakultetu", već je neophodno da mladi ljudi za vreme, a i posle studija prolaze i brojne specijalističke i edukativne programe, kao i praksu u dobrim firmama, kako bi stekli iskustvo neophodno za samostalni rad. Predsednik SAM-a, Slobodan Vučićević, naglasio je da asocijacija u Srbiji već sprovodi program "Na praksi SAM", koji omogućava najboljim studentima da obave tromesečnu ili šestomesečnu praksu u nekoj od firmi, čiji su direktori članovi Asocijacije.

Objašnjavajući značaj ovog programa u edikativnom smislu, predstavnicima SAM su naglasili da se njime rešava i problem "odliva mozgova", sa kojim se suočavaju, kako Srbija, tako i Republika Srpska, jer najbolji imaju veliku šansu da se zaposle i nastave da rade u firmi gde su prethodno bili na praksi. Vučićević je obećao rektoru da će prvih 5 studenata završne godine ekonomije dobiti šansu da obave praksu u preduzeću "Soko Štark" u Banja Luci.

Rektor je, predstavljajući ovu moćnu naučno-obrazovnu instituciju, koja broji više od 16.000 studenata na 13 fakulteta, kao i oko 1.000 nastavnog osoblja, ukazao na problem nepostojanja organizacije tipa SAM u RS sa kojom bi Univerzitet uspostavio direktnu saradnju na ovom polju.

Zbog toga je dogovoreno, kako kažu u SAM, potpisivanje Sporazuma o saradnji između Univerziteta Banja Luka i Srpske asocijacije menadžera, a predstavnici Univerziteta su predložili da se što pre izabere jedan od dva moguća modela organizacije menadžera u Republici Srpskoj - kroz osnivanje sopstvene asocijacije ili formiranjem ogranka SAM u RS.

Rektor je predložio da se saradnja odmah proširi i na Univerzitet u Istočnom Sarajevu.