Aktivnosti

12.04.2012.

POSTANI ČLAN

Sastanak sa predstavnicima regionalnih privrednih komora Niša, Valjeva i Požarevca i Centrom za Liberalno-Demokratske Studije (CLDS)

U sredu, 11. aprila, Srpska asocijacija menadžera je organizovala sastanak sa predstavnicima regionalnih privrednih komora Niša, Valjeva i Požarevca i Centrom za Liberalno-Demokratske Studije (CLDS). Tema sastanka je bila razrada koraka "advocacy" kampanje (kampanje zagovaranja) u vezi sa administrativnim preprekama Zakona o radu, a koje su identifikovane u razgovorima sa privrednicima iz ovih regiona.

Deo sastanka je bio posvećen i pripremi komora za predstojeću tranziciju koja je predviđena novim Zakonom o privrednim komorama koji će stupiti na snagu 1. januara 2013, god., a koji ne predviđa obavezno članstvo preduzeća u privrednim komorama. Camelia Bulat, programski direktor u organizaciji Centar za međunarodno privatno preduzetništvo (CIPE) prenela je iskustva iz drugih zemalja čije su komore prošle kroz sličnu tranziciju. Takođe, Camelija Bulat je upoznala prisutne sa virtuelnom platformom gde predstavnici komora mogu razmenjivati svoja iskustva sa kolegama iz regiona, kao i da koriste mnogobrojne studije koje su im na raspolaganju u okviru ove platforme.

Ovaj sastanak je deo šireg projekta Jačanje glasa biznisa koji Srpska asocijacija menadžera sprovodi uz podršku CIPE.

Fotografije sa sastanka možete pogledati ovde.

Video zapis sa sastanka možete preuzeti ovde.