Aktivnosti

05.11.2020.

POSTANI ČLAN

SAM TALK – Šta je VUCA svet? - Tatjana Mamula Nikolić, vlasnik/direktor ACT2B

Zlatni ambasador SAM-a, Tatjana Mamula Nikolić, vlasnik/direktor, ACT2B je za članove SAM-a održala prezetaciju na temu liderstva u VUCA svetu i zajedno sa prisutnima preispitala načine na koje oni vide trenutne promene poslovnih aktivnosti usled pandemije KOVID-19.

Tatjana Mamula Nikolić je svoje višedecenijsko iskustvo i aspekte iz knjige koju priprema na temu novih generacija Y i Z, prezentovala kroz poređenja načina na koja se razlikuju poslovanje danas sa poslovanjem nekada, a u skladu sa tehnoloških promenama, nove radne snage koje polako dolazi u interakciju sa starijom radnom snagom, kao i trenutne situacije u kojoj se ceo svet nalazi uzrokovana pandemijom.

Tehnološke promene su uzrokovale brži napredak u poslovanju, veće tržište ali i veću konkurenciju.

Priliv novih generacija u radnu okolinu donose nove prepreke za menadžere i glavno pitanje, ko su pokretači tih generacija?

Pandemija je izazvala potpuno novi način rada, način interakcije između zaposlenih i kupaca i potrebe za inovacijama i renoviranjem poslovanja.

Prvi deo prezentacije se završio sa vežbom kroz koju su prisutni članovi diskutovali zajedno sa Tatjanom Mamulom. Vežbu 1. možete pogledati putem linka.

Drugi deo prezentacije se odnosio na važnost renovacije unutar razvijenog sistema poslovanja. Tatjana je približila tu važnost kroz primere iz prakse, na koji način su se kompanije prilagođavaju kroz period pandemije. Tatjana je takođe pomenula da je najkobnija rečenica koja utiče na inovaciju „Što bi menjali, tako oduvek radimo“.

Treći deo prezentacije se odnosio na promene u interakciji između zaposlenih u VUCA svetu. Nove generacije donose nove veštine i umeća, karakteristike i načine liderstva koji im odgovaraju (slika 1).

Pored prezentacije i diskusije, Tatjana je podelila sa prisutnima i vežbe koje menadžeri mogu da iskoriste da provere svoje stanje u VUCA svetu. Vežba 2 i Vežba 3 su dostupne.

Celo predavanje možete pogledati na linku.