Aktivnosti

19.10.2020.

POSTANI ČLAN

SAM potpisao protokol saradnje sa Ekonomskim fakultetom u Subotici - Univerzitet u Novom Sadu

Srpska asocijacija menadžera potpisala je protokol o saradnji sa Ekonomskim fakultetom u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu. Protokol je potpisan u okviru projekta za Vladom Švajcarske na temu cirkularnih migracija.

Potpisnici protokola bili su Jelena Bulatović, izvršni direktor SAM-a i prof. dr Aleksandar Grubor, dekan, Ekonomski fakultet iz Subotice, Univerzitet u Novom Sadu.

Obe strane dogovorile su se da će zajednički organizovati naučno-stručna predavanja i druge oblike saradnje, kako za potrebe Fakulteta, tako i za potrebe SAM-a i privrede u celini.

 

 

Jedno od predavanja održaće se u ponedeljak, 26. oktobra, a predavač je Nebojša Bjelotomić, CEO kompanije SAGA. Ovaj događaj je jedan od niza predavanja koje SAM održava na na Ekonomskim fakultetima u Srbiji, a deo su projekta na temu cirkularnih migracija podržanog od strane Švajcarske Vlade. Predavanje se organizuje u saradnji sa Ekonomskim fakultetom u Subotici, kompanijom SAGA i Srpskom asocijacijom menadžera.

Tema predavanja Nebojše Bjelotomića biće strateško upravljanje u kriznim vremenima, a pitanja koja će se razmatrati tokom izlaganja su sledeća:

  • Koliko je pandemija Kovid-19 ubrzala digitalnu transformaciju firmi u R. Srbiji?
    Da li je kompanija SAGA beležila osetni pad performansi poslovanja pod uticajem pandemije?
  • Koliko je sam proces poslovanja transformisan kao odgovor na novonastalu situaciju?
  • Kako se menadžerski tim postavio prema zaposlenima u uslovima globalne pandemije?
  • Da li su se zabeležile promene u performansama zaposlenih u pomenutom periodu?
  • Kakve promene u okviru organizacione kulture se očekuju u novonastalom poslovnom ambijentu?

Nebojša Bjelotomić je nakon studija biomedicinskog inženjeringa na Bostonskom Univerzitetu, čiji je bio stipendista i zaposlenja u SAD-u, na razvoju proteinskih čipova, odlučio da se vrati u Beograd i da se razvija na Balkanu. Radeći na menadžerskim pozicijama u IBM-u, Fujitsu Siemens Computers-u (kasnije Fujitsu) i PrinTecu, stekao je dovoljno iskustva da sagleda potencijal, preoblikuje ga i usmeri u pravom smeru. Od aprila 2016. na čelu kompanije Saga, od kada i kreće razvoj sopstvenih softverskih proizvoda baziranih na veštačkoj inteligenciji i mašinskom učenju u toj kompaniji. Nebojša je aktivan član i predstavnik kompanije Saga u Inicijativi Digitalna Srbija, član Izvršnog odbora NALED-a, kao i član Srpske Asocijacije menadžera.

Projekat "Cirkularne migracije" odvija se uz podršku Švajcarske Vlade. Za više informacija o švajcarskoj podršci u Srbiji, molimo vas posetite vebsajt Ambasade Švajcarske.

Partneri projekta su kompanije Delta Holding i Saga.