Aktivnosti

30.10.2019.

POSTANI ČLAN

SAM Business Club sa kompanijom TeleGroup: Kako širiti tržište i razvijati inovacije

Dve generacije kompanije TeleGroup, Diana Gligorijević i Aleksandar Vratonjić Gligorijević govorili su o počecima, širenju i održavanju porodične kompanije TeleGroup koja je tokom vremena izrasla u jednu od najuspešnijih kompanija u sferi svog delovanja.

U uvodnoj priči o osnivanju TeleGroup kompanije, Diana je istakla da je nakon što je obišla svet radi obrazovanja (studirala je u Francuskoj, Sjedinjenim Američkim Državama i Engleskoj), želela da se vrati u svoj  grad i pokuša da vrati svom rodnom mestu ono što je država u kojoj je rođena, njoj pružila.

“Imala sam tu sreću da je obrazovanje tokom mog odrastanja bilo na najvišem nivou, a nejednakost između polova uopšte nije postojala. Glavno je pitanje bilo šta ko želi, zato što su resursi i prilike bili dostupni”. – rekla je Diana.

Krenuvši razvoj od Telefonije, preko Beotel neta do Telegroupa, ova kompanija u mnogo čemu, bila je pionir na ovom tržištu. Kao Telefonija učestvovali su u povezivanju akademskog sveta, Univerziteta u Beogradu, sa internetom. To je bilo moguće zbog jake mreže poznanstava koju je Diana nekoliko puta pomenula kao jako važnu stavku u vođenju porodične kompanije. Diana je istakla da od početka TeleGroup nije bio tu samo radi ličnog i privatnog profita, već da kompanija doprinese dobrobitu okoline.

Važan deo u razvoju Telegroupa jeste uporedo vođenje poslova na stranim tržištima. Telegroup je sada prisutan na sedam teritorija i pored Srbije, imaju predstavništva u Velikoj Britaniji, BiH, Crnoj Gori, Nemačkoj, a prisutni su i na Bliskom Istoku.

Neke od ključnih lekcija koje je Diana podelila tokom razgovora bili su:

  • Suština jeste u tome da treba biti brz i inovativan. Takođe je bitno biti lojalan korisnicima i kada korisnici postanu prijatelji to je znak da je biznis uspešan.
  • Nikoga nismo posmatrali kao konkurencija, sa svima smo nalazili modus operandi i modus inventi.
  • Treba biti samopouzdan i pružati uzajamnu i kolektivnu motivaciju. Da bi bili uspešni takođe treba biti znatiželjno tvrdoglavi i uporni.
  • Najveću korist srpskom tržištu može da se donese uspešnim poslovanjem na stranim trzištima.

Aleksandar Vratonjić Gligorijević je preneo njegovu stranu TeleGroup kompanije. Aleksandar je pomenuo da rastući uz Dianu i njenu majku od malena je naučio da mu svakodnevnica bude ispunjena sa bezbroj obaveza, iako nije bio presrećan u to vreme sa tolikim obavezama, danas je veoma zahvalan što je imao takvo detinjstvo.

“Rastući uz porodičnu kompaniju je drugačije”, rekao je Aleksandar i nastavio: “kao da imate još jednog brata ili sestru, zato što vaši roditelji ulažu u nju isto, nekad više a nekad manje, kao i u vas.”

Posle studija u hladnom i kišovitom Edingburgu, Aleksandar se vratio u Beograd i počeo da radi za konkurentsku kompaniju SAGA. “To je bio veoma bitan iskorak u mom životu i smatram da bi neko uspešno radio za porodični biznis, potrebno je da iskuje zanat negde drugde.” – rekao je Aleksandar.

Jednu od glavnih lekcija koju Aleksandar često deli sa kolegama jeste da svaki projekat treba imati poslovnu svrhu i cilj kao i načine na koje se ti ciljevi i svrhe mere.

Trenutno, Aleksandar je direktor inovacionog sektora u kompaniji TeleGroup. Ovaj sektor je osnovan prošle godine i trenutno rade na kreiranju rešenja inovacionih tehnologija radi poboljšanja rada klijenata, prvo kroz konsultantske usluge, a potom kroz implementaciju ili medijaciju implementacije istih.

TeleGroup takođe u saradnji sa univerzitetima i školama daje mladima u Srbiji i regionu priliku u različitim sferama poslova. Ponosno su istakli da najmlađi član kompanije ima 18 godina.

Kao ključ uspeha porodičnog biznisa Aleksandar je istakao da je bitno da nema tabu tema među članovima porodice, kao i inicijalno razumevanje i podržavanje između članova porodice. Od samog početka, Telegroup je koncipiran kao sistem kojim upravlja profesionalni menadžment.

Kompanija TeleGroup je sa svega dva zaposlena u 1992. godini, izrasla u sistem koji obuhvata niz tehnoloških kompanija specijalizovanih za razvoj i implementaciju poslovnih IT rešenja i izgradnju IT, telekomunikacione i elektroenergetske infrastrukture.

TeleGroup d.o.o. Beograd sa ograncima u Novom Sadu i Nišu u Srbiji objedinjuje više tehnoloških kompanija: Greensoft, Teamenergo, startap Agrobyte, All Controll, TG-SEC i TeleGroup Finance sa preko 300 zaposlenih.