Aktivnosti

16.05.2019.

POSTANI ČLAN

SAM Business Club - Actavis: Naša priča o razvoju ljudi

Kompanija Actavis predstavila je svoje poslovanje i metode razvoja zaposlenih, na Business Club-u koji je održan u hotelu Falkensteiner.

Svoje  iskustvo u  uvođenju  koučinga preneo je dr. Pavle Marjanović, generalni direktor Actavisa za Srbiju i Crnu Goru.

U vremenima brzih promena potrebno je i da organizacije budu prilagodljivije.

Bez promene nema ni napretka, a uvođenje koučinga doprinosi razvoju nove organizacione kulture i olakšava kompanijama da postanu fleksibilnije, tolerantnije i konstruktivnije.

Kvalitet poslodavca gradi se dugo i nizom aktivnosti. U Actavisu su svesni važnosti ulaganja u zaposlene jer oni ostvaruju vrhunske rezultate i uvek s ponosom ističu kako su ljudi ti koji čine kompaniju i kako bez njih ne bi bilo uspeha ni novih iskoraka.

Teva, jedna od najvećih svetskih farmaceutskih kompanija, na srpskom tržištu prisutna je kroz Actavis, ponosnu članicu grupe. Teva svakodnevno brine o zdravlju 200 miliona ljudi na 60 svetskih tržišta.

Osnovni cilj Actavisa je poboljšanje kvaliteta života i zaštita zdravlja visokokvalitetnim i dostupnim lekovima. Zdravstvenom sistemu i pacijentima kontinuirano obezbeđujemo široki spektar terapija za gotovo sve terapeutske oblasti.

Praksa koučinga uvedena je pre tri godine, a u Actavisu počinju i sa uvođenjem mentorstva u cilju dodatnog podsticanja  rasta i razvoja svakog pojedinca kao i razmenu znanja među zaposlenima.

Brzina promena na tržištu nosi sa sobom i veliki pritisak, a uobičajeni treninzi posvećeni su „zanatu“ i soft skills. U situacijama visokog napona/stresa, ta znanja nisu totalno upotrebljiva tako da su u Actavisu uveli koučing kako bi izbegli dolaska do takvih situacija.

U kreiranju vlastitih mapa, puteva koje pojedinac kreira u svom razvoju, sve se vrti oko testa realnosti.

Sposobnost da sebe, druge ljude, situaciju – sagledamo u celini sa dobrim i lošim aspektima, bez prenaglašavanja bilo pozitivne, bilo negativne komponente dovododi do sagledavanja šire slike i građenja realistične osobe.

Često profesionalno veoma kompetentni menadžeri podbacuju u realizaciji zadataka u okviru tima, kao zaposleni ili kao rukovodioci zbog nedostataka koji nisu vezani za profesionalno znanje već za veštine i sposobnosti povezane sa prepoznavanjem, razumevanjem i upravljanjem sopstvenim emocijama i emocijama drugih ljudi.

Snažne, burne emocije su najčešće posledica neadekvatne percepcije stvarnosti. Realističan menadžer i lider u stanju je da obuhvati u svom opažanju  širu vremensku dimenziju ljudi, situacija, poslova, kompanija sa kojima radi ili u kojoj radi.