Aktivnosti

07.05.2021.

POSTANI ČLAN

Prvo mentorsko okupljanje

Mentori i mentiji 6. generacije SAM Mentorskog programa, na online okupljanju, podelili su svoje prve utiske o napredovanju mentorskog procesa.

Nakon uvodnog obraćanja Milice Mihajlović, koordinatora programa za mlade u SAM-u i Dušana Basala, partnera programa i CEO, Talks and Folks-a, usledila je radionica Nikoline Janković, Business Manager, Assert International na temu “Emocionalna inteligencija kod lidera”.

Na početku radionice, Nikolina je iznela podatke iz istraživanja da emocionalna intelifencija doprinosi preko 90% uspehu lidera ka višim rolama i da je ona jedna od ključnih “mekih veština” u vremenu u kome živimo.

Kroz radionicu, učesnici su odgovarali na pitanja kako su se osećali u radu sa najboljim i najgorim menadžerima sa kojima su do sada radili. Zaključeno je da isključivo od lidera, odnosno i nas samih, zavisi kako nas zaposleni i kolege doživljavaju kao i da samo u psihološki sigurnom okruženju pojedinac može da se razvija i da upravo stvaranje takvog okruženja treba da bude cilj menadžera.

Zatim su mentori i mentiji, iznosili svoje utiske o programu i svom zajedničkom radu.

Menti, Bojan Munjiza, Head of Office and Field Sales Selections, Transfera, rekao je da mu iskustvo mentora u prodaji trenutno pomaže da prođe kroz izazove.

Mentorski par, Vladimir Žugić, generalni direktor, Greiner i JP Packing, i Miloš Savić, CFA, Managing partner, Bright and brave Beograd, složili su se da je matching sjajno odrađen I istakli da su od samog početka krenuli efikasno i da im je naročito značajan rad između sastanaka.

Menti Milan Matić, generalni direktor, Delta transportni sistem, koji je po prvi put u mentorskom programu, rekao je da su jasno definisali polja razvolja i ciljeve i krenuli da rade prema tome.

Mentorski par, Darko Mirković, osnivač i direktor, Alterna International i Nikša Jankulovski, komercijalni direktor, Dak Commerc, istaklu su sledeće: “Jako je bitno usaglasiti se oko profesionalnih vrednosti. Jedino na taj način mentor i menti mogu da se duboko povežu.”

Da mentorski odnos zavisi od obostrane energije i posvećenosti, složili su se Danko Jevtović, član UO, ICANN, USA i njegov menti, Jovan Dojić, rukovodilac službe inžinjeringa elektroenergetskih sistema, Schneider Elecrtic DMS.

Mentorski par Ina Bulat, direktor i regionalni direktor, Merck i Siniša Kovačević, KA Manager prodaje, Atlantic Grupa Brands, istakli su važnost imanja mentora i mentija iz druge industrije. “Iz različitosti mogu da proniknu nove ideje I novi pristupi načinu rada” – rekla je Ina.

Mentor Aleksandar Stevanović, Chief Strategy & Operation Officer, Nelt grupa i njegov menti Sreten Savković, generalni direktor, ABL-Production, svoj mentorski odnos fokusirali su na unapređenju upravljačkih veština i sposobnosti.

Na okupljanju su svoja mišljanja podelili i mentiji Darko Filipović, Segment Manager, Schneider Electric DMS i Boran Kerim, CFO, N.A.