Aktivnosti

20.10.2020.

POSTANI ČLAN

Protokol o saradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Beogradu

Srpska asocijacija menadžera potpisala je protokol o saradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Beogradu. Protokol je potpisan u okviru projekta za Vladom Švajcarske na temu cirkularnih migracija.

Memorandum su potpisali dekan Ekonomskog fakulteta u Beogradu, prof. dr Branislav Boričić i izvršna direktorka SAM-a, Jelena Bulatović.

Potpisivanju je prisustvovao i prof. dr Dragan Lončar, prodekan za saradnju sa privredom, Ekonomski fakultet u Beogradu.

Obe strane dogovorile su se da će zajednički organizovati naučno-stručna predavanja i druge oblike saradnje, kako za potrebe Fakulteta, tako i za potrebe SAM-a i privrede u celini. Ova predavanja su deo šire inicijative u okviru koje će menadžeri, članovi Srpske asocijacije menadžera, držati predavanja na teme iz biznisa studentima na fakultetima u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu i Beogradu. 

Pored gostujućih predavanja menadžera iz srpske privrede, SAM i EKOF realizovaće i zajedničke radionice, formiranje programa studentskih praksi, mentorskih programa, programa zapošljavanja i slično. Takođe, u okviru ove saradnje, SAM i EKOF pokrenuće zajednički podcast u okviru koga će se studentima predstavljati najrenomiraniji članovi SAM-a.

Projekat pod nazivom "Odliv mozgova iz Srbije - postupi odgovorno sada za budućnost Srbije" odvija se uz podršku Švajcarske Vlade. Za više informacija o švajcarskoj podršci u Srbiji, molimo vas posetite vebsajt Ambasade Švajcarske.

Partneri projekta su kompanije Delta Holding i Saga.