Aktivnosti

16.09.2021.

POSTANI ČLAN

Poreske olakšice i podsticaji – Radni doručak sa kompanijom PwC

Radni doručak sa kompanijom PwC na temu poreskih olakšica, održan je uživo u SAM-u, u utorak 16.9.2021.  


Nenad Paunović, iz kabineta predsednika vlade, specijalno se uključio preko Zoom call-a i pozdravio sve prisutne naglasivši da je od izuzetne važnosti to što su poreski podsticaji rađeni horizontalno, tiču se svih delatnosti i svi mogu da ih koriste. 
Bojana Bjeličič, direktor u poreskom odeljenju kopmanije PwC i Aleksandar Arsić, menadžer u poreskom odeljenju kompanije PwC detaljnije su pojasnili koje su to poreske olakšice za zapošljavanje, šta su poreski podsticaji za istraživanje i razvoj, intelektualnu svojinu i start up i poresko oslobođenje za velike investicije.


Bojana je obradila temu poreza na dohodak i olakšica koje zakon o porezu na dohodak građana prevdiđa, kao što su povraćaj plaćenog poreza i doprinosa po osnovu zapošljavanja novozaposlenih, oslobođenje od plaćanja poreza i doprinosa po osnovu zapošljavanja kvalifikovanih novozaposlenih, oslobođenje od plaćanja poreza i doprinosa po osnovu zarade osnivača i lične zarade preduzetnika za novoosnovana privredna društva i preduzetnike, i mnoga druga. 
Prvi vid olakšica za poslodavce, tj. sva pravna lica, preduzetnike paušalce i preduzetnike poljoprivrednike ogleda se u povraćaju plaćenog poreza i doprinosa za novozaposlene ostvaruje se u rasponu od 65% do 75%. Drugi vid olakšica rezervisan je za mala i mikro pravna lica, preduzetnike, preduzetnike paušalce i preduzetnike poljoprivrednike, ostvaruje se u vidu povraćaja 75% plaćenih poreza i doprinosa. Jedan od uslova u ovom slučaju je zapošljavanje najmanje dva nezaposlena. Takođe, Bojana je istakla i koja su oslobođenja od plaćanja poreza i doprinosa na osnovu zapošljavanja lica sa invaliditetom, za novoosnovana privredna društva i preduzetnike, novoosnovana društva koja obavljaju inovacionu delatnost, i o umanjenju osnovice poreza i doprinosa za zaradu novonastanjenih obveznika.


Aleksandar je obuhvatio temu poreza na dobit pravnih lica i ukazao na nove poreske podsticaje kao što je podsticanje inovacija, poreski podsticaji za aktivnosti istraživanja i razvoja, prihode od korišćenja i prodaje prava intelektualne svojine, ulaganja u društva koja koja obavljaju inovacionu delatnost-start up. Takođe, definisano je koji se troškovi kvalifikuju za troškove istraživanja i razvoja u dvostruko uvećanom iznosu, ko može da ih koristi i koja je dokumentacija potrebna.

Za kraj, Aleksandar je popričao sa prisutnima i na temu velikog, desetogodišnjeg poreskog oslobođenja (Tax Holiday) i koji su to zahtevi u pogledu investicija. Poreski podsticaj omogućava  umanjenje obaveze za porez na dobit, a zahtevi za primenu su broj zaposlenih i investicija, investicioni period poreski obveznik sam bira, a trajanje poreskog podsticaja je 10 godina od prve godine kad je ostvarena oporeziva dobit nakon završetka investicionog perioda.

Bojana i Aleksandar su sa svim prisutnim učesnicima diskutovali o konkretnim primerima iz prakse, savetima kako ovaj vid olakšica i oslobođenja dugoročno gledati kao korist za kompanije, a ne samo dobar primer u teoriji. 
Svi prisutni su imali priliku da se počaste uz specijalitete Zlatiborca, prijatelja Radnog doručka.