Aktivnosti

12.04.2019.

POSTANI ČLAN

Održan sastanak Srpske asocijacije menadžera i Poreske uprave

Privreda pokazala da želi dijalog i rad na unapređenju poslovnog okruženja

Sa kojim izazovima se privrednici u Srbiji susreću, koliko je važna predvidivost poslovnog okruženja za kvalitetnije poslovanje, kao i aktivan dijalog sa predstavnicima relevantnih institucija – samo su neke od tema sastanka članova Upravnog odbora Srpske asocijacije menadžera sa predstavnicima Poreske uprave na čelu sa Draganom Marković, direktorkom ove institucije.

„Za privredu je najvažnija predvidivost poslovnog okruženja, kao i mogućnost svih nas, kao poreskih obaveznika da budemo uključeni u dijalog i da aktivno učestvujemo u unapređenju zakonodavnog okvira. Naš zajednički cilj je pravovremeno prilagođavanje  promenama u okruženju  jer bez jake i stabilne privrede nema dugoročne održivosti u svakom smislu. Želja nam je da na ovakvim sastancima sa predstavnicima najvažnijih institucija u Srbiji proaktivno pokrećemo teme od zajedničkog interesa. Razgovor  sa rukovodećim timom Poreske uprave na čelu sa direktorkom Marković nas je uverio da je ova vrsta dijaloga obostrano korisna. Mislim da će kao zaključci sa sastanka proisteći barem dva kvalitetna predloga unapređenja poslovnog okruženja. Posebno nas raduje modernizacija Poreske uprave, rad na jačanju edukativnog i preventivnog dela kao i svest o važnosti unapređenja odnosa sa klijentima. Želimo da kao u zemljama Skandinavije budemo ponosni na visinu poreza koji plaćamo i kao firme ali i kao pojedinci. ”, kaže Stanka Pejanović, predsednica UO Srpske asocijacije menadžera.

Dragana Marković, direktorka Poreske uprave, prepoznala je inicijativu privrednika da ova institucija bude jaka i istakla želju da ovo bude samo prvi u nizu zajedničkih sastanaka na kojima će se razgovarati o aktuelnim temama koje se tiču još boljeg povezivanja Poreske uprave i privrede u Srbiji.

Poreska uprava je u procesu transformacije od 2015. godine i ovaj proces bi trebalo da bude završen do 2023. Tekuća, 2019, biće, prema rečima Dragane Marković, godina najvećih izazova za ovu instituciju. Cilj ovih aktivnosti je transformacija u efikasnu poresku administraciju sa modernim integrisanim informacionim sistemom koji u potpunosti podržava poslovne procese koji su jednostavni, razumljivi i u skladu sa najboljom međunarodnom praksom.

“Posle ove godine ništa neće biti isto za Poresku upravu, koja će biti značajno transformisana. Smanjićemo broj filijala kojih je pre dve godine bilo 178, dok će ih posle juna 2019. godine biti 37. Sve poreske prijave smo preveli u elektronski oblik, centralizovaćemo funkcije kontrole i naplate, radimo na jačanju efikasnosti, a da pri tome ne ugrozimo naše osnovne funkcije. Naše opredeljenje je na dobrovoljnom poštovanju propisa, radimo na edukaciji obveznika, da im unapred rešimo sve dileme i da budemo transparentni i jasni u svakom vidu komunikacije. Kao dokaz da smo na pravom putu je i činjenica da je naplata povećana za 26,3 odsto u odnosu na 2015. godinu, dok je u 2018. naplaćeno 97,7 milijardi više nego u 2017.  

Članovi UO SAMa pokrenuli su veliki broj tema poput kontrole transfernih cena, obezbeđivanje resursa za otkrivanje, kontrolu i oporezivanje stalnih poslovnih jedinica, BEPS projekat, e-porezi, a bilo je priče o i dodatnom tumačenju postupka kontrole u vezi sa isplatom troškova mesečnog prevoza za zaposlene, kao i da li će lica koja plaćaju godišnji dohodak građana dobiti mogućnost da određeni deo tih sredstava doniraju i da im se to računa kao poreska olakšica.

Jedna od tema bilo je kao privući i zadržati kvalitetne, mlade kadrove.

„I Poreska uprava se kao i većina institucija, suočava sa istim problemom zadržavanja kvalitetnih kadrova. Ljudi koji sada rade su vrsni stručnjaci i u poslu ih drži entuzijazam i želja, a važno je da to prenesemo i na mlađe. Ono što nas raduje je činjenica da kada smo, pre dve godine, raspisali konkurs za 100 novih radnih mesta, primili 27.000 prijava. To je pokazatelj da su mladi zainteresovani da dobiju novo znanje i potrebnu praksu. Ovo nas je i ohrabrilo u nastojanju da realizujemo našu ideju stvaranja Poreske akademije“, kaže Marković. 

Direktorka Poreske uprave obavestila je predstavnike SAM-a da je ova institucija počela sa paletom novih usluga poreskim obveznicima, a najznačajnija među njima, pored elektronskih poreskih uverenja  je ta da poreski stručnjaci dolaze u posete poreskim obveznicima i pojašnjavaju im njihova prava i obaveze, kako bi im približili poresku materiju i isključili mogućnost nepoznavanja propisa.

Na sastanku je istaknuta i posvećenost Srpske asocijacije menadžera unapređenju poslovnog ambijenta, kao i uspostavljanju partnerskog odnosa sa institucijama Republike Srbije.