Aktivnosti

21.07.2009.

POSTANI ČLAN

Održan Naučni skup u organizaciji Univerziteta Singidunum i Srpske asocijacije menadžera "Nove tendencije u menadžmentu"

U cilju unapređenja teorije i prakse menadžmenta u Srbiji, Univerzitet Singidunum uz podršku Srpske asocijacije menadžera organizovao je jednodnevni naučni skup - dijalog renomiranih stručnjaka pod nazivom Nove tendencije u menadžmentu. Na naučnom skupu prisutni su bili u prilici da saznaju više o upravljačkim problemima u savremenom menadžmentu. U interesu promovisanja značaja menadžerske struke i jačanja pozicije menadžera u Srbiji, prisutnima su se obratili gospodin Slobodan Vučićević, predsednik Srpske asocijacije menadžera i rektor Univerziteta Singidunum prof. dr Milovan Stanišić.

Na naučnom skupu koji je održan u ponedeljak, 26. marta u prostorijama Univerziteta Singidunum, uvodne referate su izložili:

1. Prof. dr A. Angelus: Nove tendencije u operativnom menadžmentu, Linkoln Univerzitet, Okland, SAD

2. Prof. dr Branislav Mašić, Nove tendencije u strategijskom menadžmentu, Singidunum Univerzitet, Beograd

3. Doc.dr Vladimir Tomašević, Novi pristupi u organizacionom ponašanju,Singidunum Univerzitet, Beograd