Aktivnosti

22.11.2018.

POSTANI ČLAN

Nominovani: Poslodavac godine iz kategorije mikro i malih preduzeća

Mikro i mala preduzeća koja su u 2018. godini ponudila najbolje uslove za rad i razvoj profesionalnih menadžera nominovana su za "SAM Godišnje nagrade 2018".

Kriterijumi za izbor:

  1. Radni uslovi i motivacija
  2. Mogućnost stručnog usavršavanja
  3. Zadovoljstvo zaposlenih
  4. Reputacija
  5. Korporativno upravljanje

Nominovani su:

  1. Adventis Real Estate Management
  2. DNA Communications
  3. Gi Group HR Solutions
  4. Travel Boutique
  5. Triple S Learning

Glasanje možete izvršiti OVDE do 28. novembra.

Predstavljamo vam finaliste:

Adventis Real Estate Management

Dobra komunikacija, pozitivni odnosi među kolegama i bliski odnosi, glavne su karakteristike ove kompanije. Tim-bildinzi i permanentno ulaganje u stručno usavršavanje zaposlenih karakterišu ovu kompaniju. U menadžmentu su zaposlene dve žene, koje čine 20% od ukupnog kolektiva. Radni i finansijski uslovi su i više nego odlični, sa posebnim akcentom na beneficije u vidu bonusa.

O trošku kompanije svi zaposleni su polagali stručne ispite iz oblasti kojima se bavi kompanija. Svi zaposleni su stimulisani da se profesionalno usavršavaju. Najbolji pokazatelj zadovoljstva zaposlenih i dobre atmosfere koja se odmah oseti  je upravo njihov dugogodišnji ostanak u ovoj složnoj, srećnoj i zdravoj poslovnoj porodici.

Više pročitajte na linku.

DNA Communications

DNA Communications agencija uspešno posluje preko 17 godina. Jedna od najznačajnijih godina iz ugla profesionalizacije i rasta, je 2018, kada je kompanija promenom organizacione strukture, načina rada i načina evaluiranja uspeha i razvoja pojedinaca, značajno unapredila zadovoljstvo i motivaciju zaposlenih, privlačenje novih kadrova i percepciju DNA employer brenda (inovativno, drugačije, hrabro, fleksibilno i okruženje prepuno slobode za razvoj pojedinaca), uz porast zaposlenih od 29,4% i prosečno ulaganje u zaposlene od 10-15% u odnosu na bruto zaradu.

Nakon obavljenog istraživanja klime i zadovoljstva zaposlenih krajem 2017. god, ciljevi Employer brend strategije za 2018. bili su jačanje slobode i odgovornosti pojedinca, razvoj inovativnijeg i fleksibilnijeg mindset-a i unapređenje radnih uslova, kroz promene fizičkog okruženja, uvođenje matrične strukture, hrabru redefiniciju sektora i promene odgovornosti vlasnika i top menadžmenta.

Više informacija pročitajte na linku.

Gi Group HR Solutions

Shvatajući značaj ljudskih potencijala, kompanija Gi Group HR Solutions je osnovana 2002. sa idejom da klijente podrži u ostvarivanju poslovne strategije pružajući konsultantske usluge i sveobuhvatna rešenja u oblasti ljudskih resursa.

Kompanija ubrzo postaje lider u regionu, a od 2011. deo Gi Group, jedne od vodećih svetskih kompanija u oblasti razvoja tržišta rada.Pored dobrih rezultata ispitivanja zadovoljstva zaposlenih koje se redovno sprovodi, o zadovoljstvu govori i niska stopa fluktuacije, kao i podatak da je prosek rada u okviru kompanije duži od 7 godina.

U 2018. očekujemo rast prihoda od 170% u odnosu na 2017. godinu, kao i rast profita od 36%, dok su ulaganja u razvoj zaposlenih na nivou od 9-10% od ukupnog godišnjeg budžeta zarada.

Više informacija pročitajte na linku.

Travel Boutique

Travel Boutique posebnu pažnju pridaje zadovoljstvu i blagostanju svojih zaposlenih, koji u ostvarivanju svojih ciljeva mogu da koriste mentorstvo, koučing, NLP ili meditaciju, a pored toga mogu da koriste za svoja privatna putovanja sve beneficije i popuste kod avio kompanija i hotela. Beneficije za zaposlene: redovne plate značajno iznad tržišnog proseka za turizam, mesečni bonusi i nagrade, mogućnost pozajmice od firme, poklon vaučeri za Novu godinu i 8.mart, nagradna putovanja, redovni godišnji team building, besplatne avio karte, plaćanje na rate za privatna putovanja itd.

Obuke i radionice iz komunikacionih veština su redovne. Stalno stručno usavršavanje iz digitalnog marketinga omogućeno je svim zaposlenima, kao i saradnicima. Stručno-studijska putovanja se obavljaju nekoliko puta godišnje i svi zaposleni imaju priliku da putuju na daleke destinacije.

Više informacija pročitajte na linku.

Triple S Learning

Triple S Learning je osnovan 2007.  kao edukativni centar specijalizovan za obuke iz oblasti usluga, prodaje, menadžmenta i razvoja zaposlenih, a 2016. je razvijen projekat EDU720. Tim u Beogradu čine visokoobrazovani ljudi sa više od 10 godina iskustva u različitim oblastima. Svi zaposleni imaju redovne plate, jubilarne nagrade kao i dodatnu finansijsku stimulaciju kroz kvartalne bonuse, team building menadžera i mogućnost za stručno usavršavanje.

Veći broj zaposlenih radi za Triple S Learning preko 8 godina. Budžet za razvoj menadžera je 15% od godišnje neto dobiti, a koristi se za stručno usavršavanje i team building.

Više informacija pročitajte na linku.