Aktivnosti

19.05.2020.

POSTANI ČLAN

Nije vreme da investicije stanu, uvek postoje prave prilike - Slobodan Đinović, gost online formata Ask an expert

Nikada ne treba prestati sa investicijama. Procenite pametno šta će imati pravu vrednost na tržištu, investirajte. Ne odlažite investicije u inoviranje sopstvenih poslovnih procesa - poruka je Slobodana Đinovića, člana Upravog odbora Srpske asocijacije menadžera i direktora Orion telekoma koji je bio gost formata „Ask an expert“ Srpske asocijacije menadžera.

Đinović smatra da nema razloga da Srbija nema najsavremnije zakone i da je ovo period kad se stvari menjaju, bez opravdanja za povratak na staro u načinu funkcionisanja. 

Ceo razgovor možete pogledati na linku.

„U narednom periodu potrebno je očuvati novčane tokove, bez izleta u velike stvari, smanjiti operativne troškove i razmatrati indirektne. Dodatno, potrebno je podići efikasnost, fokusirati se na proizvode i usluge, digitalne pre svega, koje će tržište konzumirati. Potrebno je one koji su se u radu od kuće pokazali kao oni koji mnogo doprinose pozitivno stimulisati, a one koji nisu, sa njima raditi, ili ih menjati i zapošljavati ljude u koje se možete pouzdati“.

Razgovor je vodila Jelena Bulatović, izvršna direktorka, SAM.

 

Podići nivo entuzijazma i istovremeno smanjiti strah

U prethodna dva meseca naučili smo neke nove veštine i primenjivali ih. Strah je blokator, nešto što u poslu predstavlja problem, tako da treba raditi na podizanju entuzijazma ljudi, jer se u poslu entuzijazam suprotstavlja strahu, umanjuje strah. Jer ako strah prevlada, postajemo inertni.

Prepoznati lojalnost

Ljudi funkicionišu u okviru lojalnosti, a najviše smo lojalni porodicama, deci, bližnjima, to smo uspeli da prepoznamo i nismo sputavali zaposlene, nego smo ih odmah poslali da rade od kuće, da organizuju svoje vreme, a posao smo prilagodili na način da umesto nedeljnih imamo dnevne, kratke i intezivne sastanke, što je povećalo efikasnost i menadžmenta i zaposlenih. 

 

Planiranje je značajno

U firmama koje su dobro i redovne planirale, stvari su se odvijale mnogo bolje i brže, ljudi vole da prate one koji imaju dobar plan.

Prepoznati prilike i probleme

Mislim da je mnogo važno razumeti šta su neposredne prilike i problemi (u vezi sa rastom, finansiranjem, krizom oporavka). Treba biti oprezan sa novim planovima i investicijama, ali nikako odustati. Ovaj period nas je naučio mnogim stvarima: gde nam je bila lošija efikasnost, kako da je unapredimo, kako da poboljšamo poslovanje, čemu će ljudi stremiti. Digitalizacija je dobila sada puno značenje i to je nešto u šta treba inovirati.

Zadati kratkoročan cilj

Nije vreme za dugoročne ciljeve, već postavljanje kratkoročnih i ostvarivih. Neka cilj bude povratak na martovske rezultate poslovanja i da iz toga cilja planiramo naredne aktivnosti. 

Ne zaustavljati investicije

Nikad ne treba prestati sa investicijama, to je pogubna stvar. Treba ih održati u što većoj meri, ponašati se u skladu sa onim što je moguće. Uvek postoje prilike i treba biti jako aktivan, nemojte da čuvate i čekate, to ne donosi rezultat. Ako ste u defanzivi ne možete da pobedite. Potrebno je pronaći što više izvora finansiranja i divesrsifikovati izvore finansiranja.  Sada je možda vreme aktivirati kapital. 

Srbija ima šta da ponudi – proizvodnja i turizam

Mi malo i obezvređujemo sve ono što imamo, Srbija ima mnogo toga do ponudi. Proizvodnja hrane i turizam su dobra prilika. To je velika prednost Srbije, imamo proizvodnju koja može mnogo više da doprinese, pomoći ljudima da rade. Država sada svojim programima može da usmerava sredstva i onima koji su ugroženi, ali i onima koji mogu još bolje. Ne treba prosečnošću ubijati priliku za rast, koji nam je sada ključan. Austrijanci su dobar primer da im je investicija osnovno sredstvo kojom dostižu Hrvatsku koja ima more, a oni samo planine. Balkanski model je da napraviš hotel i sediš i čekaš. Moramo da investiramo, ubrzano učimo i radimo sve šta možemo.

Naši ljudi iz inostranstva koji su se vratili

To je oko pola miliona ljudi novog tržišta. Oni su za našu ekonomiju jako dobri, a mi imamo veliku potrebu za tim. Zavisi i mnogo od nas kao menadžera, koji smo stalno u potrazi za novim ljudima. Treba ih ohrabiriti u privremenoj pauzi da dođu do nas, ako uspemo to, na dobrom smo putu i ubediti ih da ne treba da budu besposleni, da Srbija nije ono što je bila kada su oni otišli.

Saveti za naredni period

Brinite o ljudima, ulažite u efikasnost, assete, inovacije i digitalizaciju; optimizujte troškove, očuvajte novčane tokove, pojednostavite procedure, vodite se izmenjenim potrebama svojih klijenata - učinite sve da sačuvate biznis.

 

Za tehničku podršku bila je zadužena Milica Mihajlović, Koordinator za marketing i programe za mlade, SAM.