Aktivnosti

07.09.2021.

POSTANI ČLAN

Kako postići uspeh kroz upravljanje sobom i ličnim razvojem - II mentorsko okupljanje

Drugo okupljanje učesnika VI generacije Mentorskog programa, održano je 6. septembra u hotelu Saint Ten.

Marina Kreculj Pešić, Regional People Development Manager u kompaniji Assert International, podelila je sa prisutnima svoja iskustva na temu postizanja uspeha kroz upravljanje sobom i sopstvenim razvojem i kako kreirati uspešne timove. Tradicionalno poimanje karijere svodi se na premise da je karijera posao, da karijeru imaju samo neki, da je karijera vertikalno napredovanje ka vrhu.

Ali postavlja se pitanje šta ako nema dalje od vrha, ili, šta ako se usput predomislimo? Savremeno shvatanje karijere nudi drugu perspektivu posmatranja, tj. horizontalnu karijernu putanju.  U tom slučaju karijeru imaju svi, karijera je i posao i hobi i učenje, karijeru osmišljavamo. Tada se tradicionalno  suprostavlja savremenom, a upravljanje osmišljavanju. Odakle početi? Kao prvo od brige o sebi, zatim, sebi pristupiti kao prijatelju (be- friending) i primeniti samorefleksiju i odgovoriti sebi na pitanja: ,,Kada sam zaista bio/la srećan na poslu? Na koji sam posao najponosniji/a?’’.

Ono što dodatno može da pomogne jeste trening, mentoring, koučing i psihoterapija.

Kod kreiranja uspešnih timova kao glavno pitanje se postavlja koji je pristup bolji, Team fit ili Team add. Da li se prilagođavamo timu koji već postoji ili donosimo sopstvene već izgrađene veštine u novi tim? Da li se dovoljno često zapitamo ko je najslabija karika u timu, jer da bi se prepoznala snaga celokupnog tima mora se prepoznati snaga najslabije karike u timu.

Prisutne mentore i mentije, na početku je pozdravio Vladimir Marinković, generalni direktor hotela SaintTen koji je prijatelj Mentroskog programa.

Nakon radionice, mentori i mentiji su podelili svoje utiske o napredovanju mentorskog procesa.

Okupljanje je vodio Vojislav Tatarević, koordinator programa i članstva u SAM-u koji je preuzeo vođenje mentorskog programa od Milice Mihajlović dok je Milica na porodiljskom odsustvu.