Aktivnosti

21.07.2009.

POSTANI ČLAN

Delegacija Srpske asocijacije menadžera u poseti Privrednoj komori Republike Srpske, najavljeni zajednički projekti

(deo učesnika Skupa)

Ističući neophodnost što tešnje saradnje privreda Srbije i Republike Srpske, potpredsednik Privredne komore Republike Srpske, Jovo Marić je podržao što brže pronalaženje modela za osnivanje asocijacije menadžera u Republici Srpskoj. Prema njegovim rečima, u RS trenutno posluje 11.500 firmi, tako da bi stvaranje jedne ovakve asocijace, koja bi okupljala čelne ljude preduzeća, svakako unapredilo njihovo poslovanje, kao i poslovanje privrede u celini, a sigurno je da bi to bio još jedan od mostova između privreda Srbije i republike Srpske. Razmatrana su i dva moguća modela, osnivanje zasebne asocijacije, uz punu podršku SAM-a, kao i osnivanje ogranka SAM-a u Republici Srpskoj.

Na sastanku koji je nedavno održan u Banja Luci, delegacija SAM-a i PK RS su se saglasili da je neohodno naći i modalitete određenih benefita prilikom otvaranja kompanija i realizacije grinfild i braunfild investicija - kako srpskim privrednicima na teritoriji RS, tako i privrednicima iz RS na teritoriji Srbije.

Jovo Marić je naglasio da su privrednici, a sa njima i Komora Republike Srpske, prošli veliki test, jer su 2004. godine, kada je Komora prešla na finansiranje putem dobrovoljnog plaćanja članarine, svojim plaćanjem potvrdili da veruju Komori. Tako je Privredna komora Republike Srpske svojom energijom i radom izbegla sudbinu većine sličnih organizacija u regionu, koje su se u sličnoj situaciji vrlo brzo ugasile. Privredna Komora je ne samo nastavila da radi, već se kontinuirano i razvija.

(deo delegacije SAM-a)

- Komora im se odužila tako što zaista fukcioniše kao servis privrede. Izborila se za mnoge sertifikate i edukativne programe koji su potrebni privredi - naglasio je Marić na okruglom stolu za kojim su, osim delagacije SAM, sedeli i ugledni privrednici RS i predstavnici Regionalne privredne komore Banja Luka.

 

U sklopu ove saradnje dogovoren je i prvi konkretan projekat u vidu seminara koji se tice menadžerskih ugovora. Na ovom seminaru predavači će biti stručnjaci iz Srpske asocijacije menadžera.